Import og fortolling

Import og fortolling

En vare som innføres til Norge må igjennom en rekke prosesser hos Tolletaten. Kunnskap om tollbestemmelser er avgjørende for en smidig og korrekt innførsel av varer til Norge.

En toller og en Bring-sjåfør som ser på dokumenter sammen

Skal du importere varer, kan Bring ta seg av transport og fortolling for bedriften din. Alle forsendelser inn til Norge skal med få unntak importfortolles.

  • Alle varer med verdi fra og med første krone skal importfortolles. I en overgangsfase fra 1. 4. 2020 vil varer med verdi opptil 350 kroner sendes ut avgiftsfritt. Overgangsordningen med avgiftsfrihet, gjelder ikke næringsmidler, særavgiftsbelagte varer, restriksjonsbelagte varer som f.eks. alkoholholdige drikkevarer, tobakk m.fl.

  • Midlertidig import. Varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel

  • Gjeninnførsel til Norge. Varer som gjeninnføres til Norge etter for eksempel en reparasjon

Fortolling 

Ved import kan du velge om varen skal fortolles eller legges inn på eget tollager. Innlegg av ufortollede varer på tollager, kan være aktuelt i de tilfeller varen skal gjenutføres eller at varen ønskes fortollet på et senere tidspunkt.

Vi har tillatelse til direktekjøring av ufortollede varer. Dette innebærer at varen kan kjøres ufortollet til vareeiers eller mottakers lager under forutsetning av at sendingen fortolles innen 10 dager. Direktekjørte varer merkes med «ufortollet vare», og skal ligge urørt på lager inntil de er fortollet. Det er importørens ansvar å sikre at varen er fortollet før den tas i bruk!

Kvalitet på fortolling avhenger av at faktura som følger sendingen er tilfredsstillende. Dette kan du lese mer om under avsnittet Fortollingsdokumentasjon på denne siden. 

Importavgifter 

Ved fortolling av varen stilles den til fri disposisjon for vareeier. Samtidig som varen fortolles, beregnes toll- og særavgifter. Foretak som er særavgiftsregistrert får ikke beregnet særavgifter, men skal rapportere dette selv til Skatteetaten. Avgiftene kreves opp enten via tollkreditt eller ved kontantbetaling. Når det gjelder merverdiavgift ved innførsel skal mva-registrerte foretak selv beregne mva og rapportere denne i mva-oppgaven til Skattemyndigheten.  Bring tilbyr nye tjenester for å hjelpe våre kunder med mva-beregning. Når det gjelder foretak som ikke er mva-registrert som for eksempel organisasjoner, skoler, idrettslag, vil alle importavgifter inkl. mva beregnes ved tolldeklareringen og kreves opp ved kontantbetaling/dagsoppgjør.

Vi anbefaler tollkreditt ved import av toll- og særavgiftsbelagte varer da dette bidrar til en rask og enkel fortolling av varer.

Tollkreditt

Norske firmaer kan søke Skatteetaten om å få innvilget kreditt for toll og avgifter og unngår å betale importavgifter på stedet. En avtale om tollkreditt er hensiktsmessig for de kunder som importerer toll og særavgiftsbelagte varer. Tollkreditt er en avtale mellom Skatteetaten og vareeier.  Elektronisk kontoutskrift, samt vedlegg til avstemming av regnskap, hentes i Altinn cirka den 2. i hver måned.

Ved å melde inn din bedrifts tollkredittkontonummer til Bring Parcels vil importavgifter for ettertiden belastes din bedrift via din tollkredittavtale.

Dagskreditt/kontantbetaling

Merverdiregistrerte foretak som importerer toll- og særavgiftsbelagte varer og som ikke innehar egen tollkreditt kan benytte Bring og Postens dagskreditt hos myndighetene. Det samme gjelder foretakskunder som ikke er mva- registrert, men som skal betale import- mva, eventuelt toll og andre avgifter.  Avgiftene kreves normalt innbetalt før sendingen fortolles i TVINN. Fortolling på vår dagskreditt betyr en mer arbeidskrevende transaksjon for oss og gir en merkostnad (utleggsprovisjon) som belastes importør.

Se hva Tolletaten skriver om varer inn til Norge.