Eksport og fortolling

Eksport og fortolling

Når en vare skal sendes ut av Norge, er det viktig å sørge for at de tollmessige prosesser og krav er fulgt. Det er viktig at eksportøren setter seg inn i reglene for eksport fra Norge, og i tillegg kreves det at man må kjenne til og følge regelverket for import til mottakerlandet.

En toller og en Bring-sjåfør som snakker sammen.

Skal du eksportere varer kan Bring besørge transport, samt tilby deg ekspertise på fortolling og utføre andre tolltjenester. I følgende tilfeller skal forsendelser ut av Norge eksportfortolles:

  1. Høy vareverdi. Alle forsendelser med vareverdi over NOK 5000
  2. Midlertidig utførsel. Alle forsendelser som krever midlertidig utførsel, for eksempel varer sendt til reparasjon i utlandet og som skal returneres til Norge
  3. Gjenutførsel Alle gjenutførsler av varer som har vært midlertidig innfortollet i Norge

Vær oppmerksom på at vareforsendelser med vareverdi under NOK 5000 likevel skal fortolles hvis varen er restriksjonsbelagt.

En vare kan ikke sendes ut av Norge før Tolletaten har gitt tillatelse til dette. En tillatelse til eksport gjøres ved at varen ekspederes elektronisk i Tolletatens fortollingssystem TVINN. En bekreftet tilbakemelding fra Tolletaten gir tillatelse til at selve forsendelsen av varen kan starte.  

Skal bedriften din sende varer til Svalbard og Jan Mayen, er det viktig å vite at selv om områdene tilhører Norge, regnes de som tollmessig utland og det kreves fortollingsdokumentasjon på lik linje som annen eksport. 

Tolldokumenter til land utenfor Skandinavia må fylles ut med engelsk tekst.

Viktig dokumentasjon for eksportøren

Skal varene dine bli fraktet ut av Norge uten forsinkelser, må ansvarlig eksportør merke og adressere forsendelsene riktig og sende oss korrekt fortollingsdokumentasjon. Deretter tar vi oss av fortollingsarbeidet og sørger for at varene dine blir eksportdeklarert.

Dokumenter som eksportør skal kunne vise frem for eksportfortolling er:

  • Handelsfaktura skal alltid følge sendingen
  • Opprinnelsesdokumentasjon (opprinnelsesbevis, fraktbrev(EUR1/fakturaerklæring))
  • Proformafaktura benyttes bare i særskilte tilfeller

Så snart varene er eksportdeklarert, sendes fortollingspapirene til eksportøren, og eksportøren har en oppbevaringsplikt på 5 år. Fortollingspapirene er viktig når det skal søkes om avregning av moms hos Skatteetaten (dokumentasjonskrav ifølge merverdiavgiftsloven).

I avsnittet Fortollingsdokumentasjon finner du mer informasjon om de dokumentene som kreves for å eksportere varer til utlandet.

Særskilt tillatelse 

For en del produkter, slik som næringsmidler, fiskeprodukter og høyteknologiske varer av militær og strategisk betydning, kreves eksportgodkjenning (særskilt tillatelse), innen varene kan fraktes ut fra Norge.

Skal du sende varer til Norges viktigste samarbeidspartnere i EU, EFTA, USA, Kina og Japan, kreves det vanligvis ikke særskilt utførselstillatelse fra Utenriksdepartementet.

Ulike land har ulike regler for i hvilke tilfeller utførselslisens kreves. Bedriften din har som eksportør alltid ansvaret for å finne ut hvilke regler som gjelder noe som betyr at dere må vite hvilke varer som er forbudt å selge og hvilke som er underlagt lisensplikt.

Internasjonale handelsrestriksjoner 

En del land er underlagt internasjonale handelsrestriksjoner, dette kan endres fortløpende og hold deg derfor alltid oppdatert på gjeldende restriksjoner.  Finn ut om varen du skal eksportere har handelsrestriksjoner.

Eksportforbud kan også gjelde for visse varegrupper i henhold til Utenriksdepartements regler.

Se hva Tolletaten skriver om Varer ut av Norge.