Digital tollinformasjon via Mybring

Digital tollinformasjon via Mybring

Fra 3. juni 2019 er det obligatorisk å sende tollinformasjon digitalt. Dette effektiviserer sendeflyten, og forbedrer leveringsprosessen i utlandet.

En toller og en Bring-sjåfør

Ny funksjonalitet i Mybring for kunder som bestiller pakker fra utlandet

Vi har innført ny funksjonalitet i Mybring, som i fremtiden vil forenkle tollprosessen for deg som sender pakker til utlandet i form av Business Parcel og PickUp Parcel. Det innebærer at du registrerer all nødvendig tollinformasjon samtidig som du bestiller forsendelse i Mybring (både via API eller direkte på mybring.com). Fremdeles må nødvendige tolldokumenter legges ved sendingen, men vi jobber med funksjonalitet som skal erstatte dette på sikt.

Av sikkerhetsmessige årsaker øker mottakerlandene nå kravene til elektronisk informasjon, og først ute er USA med US Stop Act. Fra og med 1. september vil ikke USA motta pakker uten slik informasjon.

Fordeler for deg og dine kunder:

  • Mottakerlandene får informasjonen elektronisk, og dermed vil importfortollingen skje tidligere. 

  • Den digitale tollinformasjonen vil også legge til rette for bedre og mer effektive varslinger til mottaker av pakkene.

  • Bring overfører informasjonen automatisk til Tollvesenet i Norge, noe som sikrer en mer sømløs transport av pakkene.

Hvordan tar du den nye funksjonaliteten i bruk?

Forbudt innhold

 

NB! Husk å fyll ut blanketter eller legg ved tollfaktura som vanlig.