5 tips for å komme i gang med toll

5 tips for å komme i gang med toll

Du kan også laste ned tollguiden og få gode råd om fortolling

Tollansatt sjekker dokumenter foran en grønn lastebil fra Bring.

1. Ha tilgjengelig detaljerte opplysninger om varene dine

Legg vekt på å fylle inn detaljerte opplysninger om varene dine enten om du bruker handels- eller proformafaktura. Mangelfulle fakturaopplysninger kan få konsekvenser for din grenseoverskridende transport. For informasjon om forskjellen på en proforma- og handelsfaktura eller hvordan du fyller dem ut, finner du her.

2. Finn riktig varenummer for korrekt beregning av importavgifter i mottakerlandet

Vær oppmerksom på at alle varer du skal eksportere eller importere skal ha et varenummer. Et varenummer består av åtte siffer hvor de seks første sifrene er internasjonale. Dette betyr at de seks første sifrene i et varenummer på en utenlandsk faktura i utgangspunktet er identisk med de seks første sifrene i den norske tolltariffen.

Eksempel på varenummer:
61.09.1000 - t-skjorter av bomull

Tolltariffnummeret angir hvilke importavgifter som skal innkreves for de enkelte varene. Les mer om tolltariffnummer.

Er du i tvil om hvilke tolltariffnummer som skal benyttes for dine artikler, kontakt Tolletatens kontaktsenter. Man kan i tillegg søke om en bindende klassifisering.

3. Undersøk om dine varer kan ha forbud og restriksjoner

Før du skal importere en vare, må du sjekke om den har restriksjoner eller forbud knyttet til seg. At en vare har restriksjoner kan enten bety at du må søke om tillatelse før du importerer den, eller at spesielle betingelser gjelder for import av varen. Her finner du en oversikt over importvarer med forbud eller restriksjoner.

Varer ut av Norge kan også ha restriksjoner og forbud knyttet til seg. Fiskevarer, kulturminner og våpen er eksempler på varer med spesielle vilkår. Typiske eksportvarer med restriksjoner finner du her.

Spesielle varer kan ha importrestriksjoner i mottakerlandet. Det kan derfor være smart å kontakte Innovasjon Norge eller mottakerlandets ambassade om du er i tvil.

 

Last ned tollguiden - gode råd om fortolling

Tollguiden inneholder blant annet informasjon om:

  • Krav knyttet til eksportprosessen
  • Krav knyttet til importprosessen
  • Krav til fortollingsdokumentasjon

4. Få en enklere fortolling med EDI (Electronic Data Interchange)

Bring tilbyr tjenesten EDI-fortolling for sendinger som kommer inn til Postens og Brings pakketerminal i Oslo. Tjenesten er tilrettelagt for våre Nordiske kunder med bulksendinger som importeres til kunder i Norge.

5. La en speditør gjøre fortollingen for deg

Den enkleste måten å fortolle dine varer på, er å la en speditør gjøre det for deg. De fleste store speditører tilbyr dette.

Bring kan hjelpe deg!

Bring hjelper deg med tolldeklarering og fortolling, beregner merverdiavgift på dine tolldeklarasjoner og tilbyr Bring E-Doc.

Syntes du toll fortsatt er omfattende?

Hjelp finnes - la våre eksperter gjøre fortollingsjobben for deg.