Slik vil Bring bedre trafikksikkerheten for syklister

Lastebiler fra Posten og Bring får blindsonekameraer som kan hindre trafikkulykker.

Bring lastebil med blindsone kamera

Det har de siste årene vært flere alvorlige ulykker mellom lastebiler og syklister, blant annet fordi syklistene har kommet inn i sjåførenes blindsone. Syklistenes Landsforening tok derfor kontakt med Bring for å se på mulighetene for å redusere faren som kan oppstå.

Blindsonekameraet gjør at sjåføren i lastebilen ser syklister som ellers ikke ville vært synlige. Film: Tore Oksnes

Nå har Bring bestilt 12 nye lastebiler med blindsonekameraer som er fabrikkmontert.

Vil unngå alle typer ulykker

– Vi er opptatt av å unngå alle typer for ulykker. Blindsonekameraer er ett av tiltakene for å oppnå det. I samarbeid med Syklistenes Landsforening vil vi også gjennomføre holdningskampanjer og informere på sosiale medier, sier regiondirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten Norge.

Vi tror samarbeidet med Bring vil ha stor betydning for trafikksikkerheten, særlig fordi selskapet uttrykker ønske om trappe opp tiltakene etter hvert som de høster erfaring.

Morgan Andersson, Syklistenes Landsforening

Han legger til at det stadig kommer ny og forbedret teknologi også med hensyn til blindsonevarsling. Posten og Bring vil høste erfaringer med de nye blindsonekameraene og eventuelt bestille flere. I tillegg vil Posten Norge satse og investere ytterligere på teknologi for å skape bedre trafikksikkerhet.

Videoskjerm inne i bilen viser blindsonen.
På videoskjermen inne i lastebilen vises blindsonen tydelig. Foto: Aleksander Alnes

Stor betydning for trafikksikkerheten

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening setter pris på satsingen til Posten og Bring.

- Sjåførene og transportselskapene har et ansvar her. Vi tror samarbeidet med Bring vil ha stor betydning for trafikksikkerheten, særlig fordi selskapet uttrykker ønske om trappe opp tiltakene etter hvert som de høster erfaring, sier Andersson, og legger til:

– Vi oppfordrer andre transportaktører til å følge etter. På samme måte oppfordrer vi selvsagt syklister til å søke et godt og trygt samspill med andre trafikanter, sier han.

Del artikkel