7 gode grunner til å velge Bring

Kundene stiller stadig høyere krav til mer bærekraftig levering. Her er 7 gode grunner til å velge Bring.

Et postbud i Bring-uniform med en pakke under armen.
Publisert 05.07.2022 Sist oppdatert 13.09.2023

Å velge transport med mindre klimautslipp er ikke bare det beste for kloden – det er også noe stadig flere kunder etterspør. At du kan dokumentere at du frakter varene dine med minst mulig utslipp, blir med andre ord et stadig viktigere konkurransefortrinn.

Og når du skal du velge transportør, er det mange gode grunner til å velge Bring.

Posten Bring har jobbet målrettet med å redusere klimaavtrykket sitt i mange år. Det har gitt resultater: Siden 2012 har konsernet mer enn halvert utslippene. Målet er at alle varebiler og 80 prosent av lastebilene er fossilfrie i 2030 – og netto nullutslipp for hele virksomheten i 2050.

For å nå målet er det satt av 1 milliard kroner til klimareduserende investeringer i årene som kommer.

Jobber målrettet for å redusere egne utslipp

Konsernets ambisiøse klimaarbeid går på ingen måte upåaktet hen: I 2022 ble Posten Bring rangert som en av Europas klimaledere, av Financial Times og analysebyrået Statista. Posten og Bring er i tillegg de to merkevarene som nordmenn oppfatter som mest bærekraftige i pakke- og logistikkbransjen, viser Sustainable Brand Index’ årlige måling.

– Vi vet veldig godt at vi er en del av problemet – transport står for over 30 prosent av utslippene i Norge. Men det gjør også at vi er en viktig del av løsningen, og det er et ansvar vi ønsker å ta. Vi skal gjennom store omstillinger fram mot 2030, og har som ambisjon å være den logistikkaktøren med minst klimaavtrykk, fastslår Hege Sagplass, seniorrådgiver for miljø i Posten Bring.

I tillegg er omstillingen avgjørende for å være relevant for Posten Brings kunder – på samme måte som kundenes kunder forventer at bedriftene jobber målrettet med bærekraft, poengterer Sagplass.

– Ved å velge Posten Bring tar du et aktivt valg om å benytte en transportleverandør som jobber målrettet for å redusere sine utslipp.

Visste du at ... 

... du gjennom Brings API-er kan vise hvilken type kjøretøy pakken blir levert med – og dermed synliggjøre at du transporterer med fossilfritt drivstoff – allerede i kassen? Bring tilbyr også miljørapporter i Mybring, noe stadig flere etterspør.

Dette er 7 gode grunner til å velge Bring:

1. Faser ut fossile kjøretøy – og utvikler nye

Posten Bring har  Norges største alternative kjøretøypark, som består av 2430 kjøretøy som går på fossilfritt drivstoff – fra små eltraller til store lastebiler.

Blant dem er den norskproduserte, lille postdoningen Paxster. Den er utviklet for og med Posten, og har blitt et elektrisk industrieventyr som er eksportert til mange andre land. Nå testes en Paxster XL-variant, som har plass til flere pakker – og som dermed gjør det enda enklere å levere med lavere klimautslipp til kundene.

Og det er ikke bare de mindre kjøretøyene som er i full gang med å bli elektriske. Posten  Bring har allerede 1940 elektriske varebiler i drift i Norden, i Norge 1282 – og når 2023 er omme skal det ikke kjøpes noen fossile varebiler i konsernet. Posten Bring samarbeider også tett med flere andre kjøretøyprodusenter for å teste og utvikle nye kjøretøy med fossilfrie drivstoff  – deriblant Volta og Enride.

I tillegg er de tyngre kjøretøyene i gang med å omstilles, noe som virkelig vil gi utslag på utslippene. Posten Bring har i dag 67 el-lastebiler – blant annet verdens nordligste, som går i fast trafikk på Svalbard – og over 40 elektriske lastebiler er på vei. Konsernet har også testet ut flytende biogass i linjetrafikken mellom byene, og har nå totalt 42 biogasskjøretøy og 48 lastebiler i bestilling.

2. Nye konsepter for levering med lavt utslipp

Bring har som mål levere helelektrisk i 40 nordiske byer – og er på god vei til å nå målet. Det skjer både gjennom å bytte ut fossile kjøretøy, og ved å utvikle nye konsepter for å levere pakker og post.

I 2021 ble Oslo City Hub åpnet på Filipstad i Oslo, noe som gjør at leveringen med varebiler i Oslo sentrum kun skjer med elektriske kjøretøy. Bring er også med i samarbeidsprosjektet Elskede by i Oslo, Stockholm og Malmø. Det går ut på at kjøretøy med mindre klimaavtrykk frakter pakker og gods til kunder i sentrum – og tar med seg avfall tilbake.

I 2022 åpent vi ny hub på Rud. Ved å ta i bruk denne så ble Bærum den første kommunen med helelektrisk distribusjon av pakker.

Posten Brings stadig flere pakkebokser er en annen løsning som er bra både for miljøet og kundene – fordi de gjør det enklere å bruke beina eller sykkelen når pakkene skal hentes.

3. Stadig mer på skinner

Posten Bring er en av Nordens største togbrukere, og overfører stadig mer gods over på skinner, både i Norge og Sverige. I tillegg har konsernet bidratt til å utvikle en toglinje mellom Sør-Sverige og Oslo. I 2021 ble hele 8 427 trailere flyttet fra vei til bane – noe som gir 23 færre trailere på veien hver dag!

Les mer om Brings togtransport

4. Smarte løsninger for mer effektiv transport

Å frakte pakker og gods mest mulig smart og effektivt, er en annen viktig måte å få ned utslippene på. Posten Bring har derfor tatt i bruk flere modulvogntog – ekstra lange vogntog – noe som reduserer behovet for lastebiler på veiene.

Bedre ruteplanlegging og flere under samme tak på store og moderne terminaler, har også gjort at antall kjørte kilometer blir færre.

I tillegg bruker Posten Bring de smarte pallestativene fra «SpaceInvader» – noe som gjør at man kan stable dobbelt, og dermed unngå å frakte luft.

Psst ... Har du hørt om Brings helautomatiske lagerløsning Shelfless? Ved at Bring tar seg av lager, plukking og pakking, reduseres både leveringstiden og kjørelengden – og sendingene pakkes mest mulig effektivt og klimasmart.

5. Terminalene

Bring har et omfattende nordisk nettverk, med store terminaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Ni av disse har solcellepaneler som produserer fornybar energi, og ytterligere to skal produsere ren solenergi i løpet av 2023.

Konsernet kjøper også opprinnelsesgaranti for alt strømforbruk i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg bygges det nå ut en omfattende lade-infrastruktur, for å sørge for at både egne og innleide kjøretøy har nok tilgang til ren strøm. Og sammen med Elonroad, som Posten Bring er medeier i, testes det nå ut kabelfri lading på lasterampene.

6. Tester sirkulære løsninger

Posten Bring er flere ganger blitt kåret til det mest innovative selskapet i Norge – senest i 2022. Flere av de nyskapende og spennende løsningene Posten Bring tester ut og er i gang med, handler om gjenbruk og sirkulære løsninger.

Blant annet testes et spennende samarbeid med Chillout Travel & Outdoor, som gjør at du kan leie turutstyr i stedet for å kjøpe nytt.

Posten Bring er også i gang med å teste ut gjenbrukbar emballasje i prosjektet Repost.

Lise Fjell Risvær

I tillegg gjenbruker konsernet stadig flere dekk, ved å sette på ny gummi på den eksisterende dekkstammen. Denne regummieringen sparte miljøet for 67 tonn råmateriale i 2021.

Og ved hjelp 3D-printere på terminalene, kan reservedeler lages lokalt – noe som reduserer både reparasjonstid, transport og materialbruk.

Les mer om hva Bring gjør for sirkulærøkonomien.

7. Eksterne samarbeid

Posten Bring deltar i flere ulike prosjekter for å øke omstillingstakten i logistikksektoren – som Grønt Landtransportprogram, Sustainable Innovation og hydrogenprosjektet H2 Truck. I tillegg er konsernet en aktiv deltaker i bærekraftige næringslivsinitiativ, som Zero og Skift.

Sist men ikke minst jobber vi med å redusere våre kunders CO2-utslipp. I 2022 samarbeidet Bring med IKEA for å få på plass 100 prosent elektrisk hjemleveranse i Oslo.

Vil du vite mer om hvordan Posten Bring arbeider med miljø?

Vi evaluerer og rapporterer årlig vår verdiskaping. Her kan du lese om Posten Brings verdiskaping i 2022.

Del artikkel