7 gode grunner til å velge Bring

Kundene stiller stadig høyere krav til mer bærekraftig levering. Her er 7 gode grunner til å velge Bring.

Et postbud i Bring-uniform med en pakke under armen.
Publisert 05.07.2022 Sist oppdatert 07.03.2024

Å velge transport med mindre drivstoffutslipp er ikke bare det beste for kloden – det er også noe stadig flere kunder etterspør. At du kan dokumentere at du frakter varene dine med minst mulig utslipp, blir med andre ord et stadig viktigere konkurransefortrinn.

Og når du skal du velge transportør, er det mange gode grunner til å velge Bring.

Posten Bring har jobbet målrettet med å redusere klimaavtrykket sitt i mange år. Det har gitt resultater: Siden 2012 har konsernet mer enn halvert utslippene. I 2024 hever vi ambisjonen og skal kutte utslippet med 38% fra 2022-nivå - og ha netto nullutslipp for hele virksomheten i 2040.

Dette betyr at vi skal redusere absolutt utslipp fra egne kjøretøy og bygg med 85% og 30% av absolutte utslipp fra alle kjøpte varer og tjenester, sammenlignet med 2022.

Målet er at alle kjøretøy skal være elektriske eller gå på biogass innen 2030.

Jobber målrettet for å redusere egne utslipp

Konsernets ambisiøse klimaarbeid går på ingen måte upåaktet hen: I 2022 ble Posten Bring rangert som en av Europas klimaledere, av Financial Times og analysebyrået Statista. Posten og Bring er i tillegg de to merkevarene som nordmenn oppfatter som mest bærekraftige i pakke- og logistikkbransjen, viser Sustainable Brand Index’ årlige måling.

– Vi vet veldig godt at vi er en del av problemet – transport står for over 30 prosent av utslippene i Norge. Men det gjør også at vi er en viktig del av løsningen, og det er et ansvar vi ønsker å ta. Vi skal gjennom store omstillinger fram mot 2030, og har som ambisjon å være en drivkraft i omstillingen til lavutslippssamfunnet, fastslår Hege Sagplass, seniorrådgiver for klima og miljø i Posten Bring.

– Ved å velge Posten Bring tar du et aktivt valg om å benytte en logistikkleverandør som jobber målrettet for å redusere sine utslipp.

Visste du at ... 

... du gjennom Brings API-er kan vise hvilken type kjøretøy pakken blir levert med – og dermed synliggjøre at du transporterer med fossilfritt drivstoff – allerede i kassen? Bring tilbyr også miljørapporter i Mybring, noe stadig flere etterspør.

Dette er 7 gode grunner til å velge Bring:

1. Faser ut fossile kjøretøy – og utvikler nye

Posten Bring har Norges største alternative kjøretøypark, som består av 2795 kjøretøy som går på fossilfritt drivstoff.

Blant dem er den norskproduserte, lille postdoningen Paxster. Den er utviklet for og med Posten, og har blitt et elektrisk industrieventyr som er eksportert til mange andre land.

Og det er ikke bare de mindre kjøretøyene som er i full gang med å bli elektriske. Vi omstiller 425 lastebiler og over 1000 varebiler, hvorav 130 av disse vil gå på biogass og resten være elektriske. Allerede har Posten Bring 1700 elektriske varebiler i drift. Posten Bring samarbeider også tett med flere andre kjøretøyprodusenter for å teste og utvikle nye kjøretøy med fossilfrie drivstoff  – deriblant Enride.

Omstillingen av de tyngre kjøretøyene, er noe som virkelig vil gi utslag på utslippene. Posten Bring har i dag 80 el-lastebiler – blant annet verdens nordligste, som går i fast trafikk på Svalbard. Konsernet har også testet ut flytende biogass i linjetrafikken mellom byene, og har nå totalt 90 biogasskjøretøy i drift. 

2. Nye konsepter for levering med lavt utslipp

Posten Bring har som mål levere helelektrisk med varebil i de 73 mest folkerike kommunene/stedene i norden i løpet av 2026, og vil nå over 13 millioner innbyggere. Det skjer både gjennom å bytte ut fossile kjøretøy, og ved å utvikle nye konsepter for å levere pakker og post.

I 2021 ble Oslo City Hub åpnet på Filipstad i Oslo, noe som gjør at leveringen med varebiler i Oslo sentrum kun skjer med elektriske kjøretøy. Bring er også med i samarbeidsprosjektet Elskede by i Oslo, Stockholm og Malmø. Det går ut på at kjøretøy med mindre klimaavtrykk frakter pakker og gods til kunder i sentrum – og tar med seg avfall tilbake.

I 2022 åpent vi ny hub på Rud. Ved å ta i bruk denne så ble Bærum den første kommunen med helelektrisk distribusjon av pakker.

Posten Brings stadig flere pakkebokser er en annen løsning som er bra både for miljøet og kundene. 80 % av levering og innhenting til og fra pakkeboks skjer med elektriske varebiler. I tillegg reduserers bruk av privatbil for å hente pakker, noe som reduserer støy, slitasje og utslipp. 

3. Stadig mer på skinner

Posten Bring er en av Nordens største brukere av tog. Årlig frakter vi over 197.000 TEU (container) på tog. I 2023 har vi også  inngått avtale med ny leverandør på togtransport på strekningen Älmhult - Jönköping – Oslo. Det vil gå tur-retur seks dager i uken med en kapasitet på 68 TEU-containere.

Les mer om Brings togtransport

4. Smarte løsninger for mer effektiv transport

Å frakte pakker og gods mest mulig smart og effektivt, er en annen viktig måte å få ned utslippene på. Posten Bring har derfor tatt i bruk flere modulvogntog noe som reduserer behovet for lastebiler på veiene.

Kontinuerlig fokus på ruteoptimalisering og fyllingsgrad, samt samlokoalisering i moderne terminaler, reduserer antall kjørte kilometer.

I tillegg bruker Posten Bring de smarte pallestativene fra «SpaceInvader» – noe som gjør at man kan stable dobbelt, og dermed unngå å frakte luft.

Shelfless er Brings helautomatiske lagerløsning  som tar seg av lager, plukking og pakking. Vår lagerløsning reduserer både leveringstid, kjørelengde og luft i pakkene som øker fyllingsgrad og reduserer transport. 

5. Terminalene

Bring har et omfattende nordisk nettverk, med moderne terminaler i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tretten av disse har solcellepaneler som produserer fornybar energi.

I tillegg bygges det nå ut en omfattende lade-infrastruktur, for å sørge for at både egne og innleide kjøretøy har nok tilgang til ren strøm. Og sammen med Elonroad, som Posten Bring er medeier i, testes det nå ut kabelfri lading på lasterampene.

6. Tester sirkulære løsninger

Posten Bring er flere ganger blitt kåret til det mest innovative selskapet i Norge – senest i 2022. Flere av de nyskapende og spennende løsningene Posten Bring tester ut og er i gang med, handler om gjenbruk og sirkulære løsninger.

Posten Bring er også i gang med å teste ut gjenbrukbar emballasje i prosjektet Repost.

I tillegg regummierer konsernet stadig flere dekk, ved å sette på ny gummi på den eksisterende dekkstammen. Denne regummieringen sparte miljøet for 63 tonn råmateriale i 2022.

Ved hjelp 3D-printere på terminalene, kan reservedeler lages lokalt – noe som reduserer både reparasjonstid, transport og materialbruk.

Les mer om hva Bring gjør for sirkulærøkonomien.

7. Eksterne samarbeid

Posten Bring deltar i flere ulike prosjekter for å øke omstillingstakten i logistikksektoren – som Grønt Landtransportprogram, Sustainable Innovation og hydrogenprosjektet H2 Truck. I tillegg er konsernet en aktiv deltaker i bærekraftige næringslivsinitiativ, som Zero og Skift.

Sist men ikke minst jobber vi med å redusere våre kunders CO2-utslipp. Bring samarbeider med IKEA for å få på plass 100 prosent elektrisk hjemleveranse i Oslo.

Vil du vite mer om hvordan Posten Bring arbeider med miljø?

Vi evaluerer og rapporterer årlig vår verdiskaping. Her kan du lese om Posten Brings verdiskaping i 2022.

Del artikkel