Aldri har containerne vært fullere: Reduserer utslipp ved å frakte mindre luft

Posten og Bring satser på dyktige medarbeidere og nye løsninger for å stable smartere. Det gir fordeler både for miljøet og kundene.

Mann stabler pakker i en dontainer slik at den blir helt full før avreise.

På Posten og Brings Logistikksenter Oslo (LSO) – Norges største pakke- og godsterminal, er det som vanlig hektisk aktivitet.

Samiel «Sam» Mehari Berthes erfarne blikk sveiper over stykkgodset som er klart for å lastes. Paller med drikkevarer, malingsspann, dekk og en gravemaskinskuffe, er noe av det som skal fraktes til Nord-Norge denne ettermiddagen. Med så ulike størrelser, former og innhold, er det ikke gjort i en håndvending. Samtidig har han avgangstider å rekke.

– Det viktigste når du skal laste en container, er å planlegge godt, slik at du vet hva du skal stable først og sist. Trikset er å plassere det tyngste og største nederst, og stable halvpaller og løse pakker øverst. Da unngår du at godset blir skadet, forteller Sam, og manøvrerer trucken effektivt mellom pallene.

– Det er litt som lego, legger han smilende til.

Etter et par timer kan terminalarbeideren fornøyd lukke dørene til en container som er helt full fra gulv til tak, og klar for avgang.

stabling_i_container
Både erfaring og gode verktøy kommer godt med når ulike former og størrelser skal lastes. Sam Berthe legger siste hånd på verket.

Jobber målrettet med å fylle bilene

Å unngå å frakte luft er et viktig miljøtiltak, og noe Posten og Bring har jobbet målrettet med de siste årene. Det har gitt resultater: Aldri har Posten og Brings containere vært så fulle som nå. Det betyr færre biler på veiene.

– Vi skal være best på miljø i vår bransje i Norden. Da er det kjempeviktig at vi fyller bilene og beholderne på togene mest mulig opp. Da blir utslippene minst mulig, fastslår Hans-Øyvind Ryen, konserndirektør for divisjon Nettverk Norden i Posten Norge.

– At vi jobber målrettet med å redusere utslippene våre, er også noe kundene våre blir stadig mer opptatt av, konstaterer han.

Å frakte gods på skinner er et annet viktig miljøtiltak for konsernet. Posten og Bring er en av de største brukerne av tog i Norden, og en stor del av alt stykkgods fraktes på jernbanen. I 2021 økte bruken av tog med nesten 7 prosent fra året før.

Til Nord-Norge fraktes hele 98 prosent av post, pakker og gods med tog. Det er inkludert containerne som Sam Berthe har lastet denne formiddagen.

Les mer om hvordan Bring jobber for å redusere utslippene fra tungtransporten.

To Posten-ansatte laster en bil med pakker

Tester ny teknologi

Posten og Bring tester stadig ut ny teknologi for å forbedre driften og tjenestene. Nå er et eget «Bilpakkespill» utviklet. Det er et opplæringsverktøy som ved hjelp av VR (virtuell virkelighet) lar spilleren øve på å pakke en postbil. Det kan på sikt bli et nyttig verktøy i opplæringen av nyansatte.

Færre skader og raskere levering

Å stable tett gir også flere andre fordeler, i tillegg til mindre utslipp og færre skader på godset.

– Når vi laster bra, unngår vi skader på medarbeiderne som skal losse lasten på mottakerterminalen. Effektiv lasting gir også raskere levering og lavere kostnader, poengterer Ryen.

God erfaring og opplæring er alfa og omega for å fylle containerne best mulig. For å gjøre jobben lettere har Posten og Bring også tatt i bruk lastesystemet SpaceInvader. Det er metallrammer som gjør det enklere å stable godset over hverandre. Det bidrar til å fylle bilene helt opp.

– SpaceInvader har blitt et veldig viktig verktøy for oss, særlig for gods som ikke er så enkelt å stable. Det er spesielt nyttig for dem som ikke har så lang erfaring med lasting, forteller produksjonsleder Anders Noem.

lastesystemet_spaceInvader
Lastesystemet SpaceInvader har blitt et svært nyttig hjelpemiddel i Posten og Bring. Produksjonsleder Anders Noem (t.h.) viser konserndirektør Hans-Øyvind Ryen hvordan metallrammene gjør det enklere å stable ulike typer gods.

Også forbedringsprogrammet Lean har bidratt til de gode resultatene. Det samme har tettere oppfølging av både befraktere og lastere. Konserndirektøren roser Sam og kollegene for ferdighetene deres.

– Det er en kunst å stable stykkgods på en god og smart måte. Jeg er stolt av den gode jobben medarbeiderne våre gjør.

Tar i bruk flere modulvogntog

I tillegg til at stadig mer transport flyttes over på tog, har Posten og Bring tatt i bruk flere modulvogntog. Dette er ekstra lange vogntog som reduserer behovet for lastebiler på veiene. Bedre ruteplanlegging og flere under samme tak på store og moderne terminaler, gjør også at antall kjørte kilometer har blitt færre.

portrett_bilde
Konserndirektør Hans-Øyvind Ryen er fornøyd med at Posten og Bring frakter stadig mindre luft.

Ønsker du å vite mer om våre godstjenester?

Lyst til å vite mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift med logistikken?

Del artikkel