Økt konkurransekraft med transport og logistikk

Slik kan transport og logistikk gi deg økt konkurransekraft

Norske bedrifter stiller stadig høyere krav til hvordan varene de bestiller, transporteres – og forventer stadig mer digital kommunikasjon. Følger du med i timen?

Bringbud leverer Pakke til bedrift

At privatkunder blir stadig mer kresne når de skal velge hvilke bedrifter de handler fra, har vært kjent lenge. Og i takt med at netthandelen har skutt rekordfart, har også forbrukernes krav og forventninger blitt skyhøye – både når det gjelder kundekommunikasjon, levering og miljø.

I B2B-markedet har imidlertid utviklingen ikke gått like raskt. 

– Sammenliknet med privatmarkedet, ligger B2B-bedriftene lenger etter når det gjelder mottakerorientering. Her er det fortsatt mange manuelle prosesser i kjøpsreisen, og det legges mindre vekt på miljø. Det tror vi vil endre seg framover, i takt med at vi tar forventningene som privatkunde over i bedriften, sier Thomas Michalsen, salgsdirektør i Bring, og legger til:

At bedriftene setter mottakeren i sentrum, vil være avgjørende for om de kan ta en del av framtidig vekst eller bli utkonkurrert. Det er et spørsmål om å være eller ikke være.

Vil du øke din konkurransekraft?

Vi kan hjelpe!

Fersk undersøkelse: Dette blir viktig for bedriftskundene

Michalsens oppfatning støttes av Bring Researchs første undersøkelse blant norske B2B-bedrifter*. Den ferske undersøkelsen viser blant annet at bedriftskundene mener at de i nær framtid vil legge langt mer vekt på bærekraft og proaktiv varsling ved valg av transportør eller logistikkleverandør, enn det de gjør i dag.

Michalsen tror mange B2B-bedrifter ikke er godt nok forberedt på kravene og forventningene som vil komme fra bedriftskundene.

illustrasjon over digitale leveringsprosesser
Digitale transport- og logistikkprosesser blir avgjørende i konkurransen fremover

– Vi opplever at mange av de store kundene våre har digitalisert orde- og fraktprosessene sine, gjennom blant annet nettbutikker, og de har begynt å stille krav når det gjelder miljø. Dette vil berøre våre mellomstore og små kunder framover også, og det er viktig at de ikke får en brå oppvåkning, poengterer han.

Han har disse rådene til B2B-bedrifter som ønsker å øke konkurransekraften sin i tiden framover:

1. Velg bærekraftig transport  

Bring Researchs undersøkelse viser at mens bare 5 prosent av kundene legger vekt på transport med mindre miljøutslipp i dag, tror 28 prosent at de vil legge vekt på dette i nær framtid.

– Å kunne dokumentere utslippsfrie transport er allerede et krav i alle offentlige anskaffelser, og det er bare et spørsmål om tid før alle kundene dine vil etterspørre dette, sier Michalsen.

– Bring er flere ganger blitt kåret til den mest bærekraftige aktøren i logistikkbransjen, og tilbyr stadig mer fossilfri levering. Ved å velge oss tar du med andre ord et aktivt valg om grønnere løsninger.

Kundeportalen Mybring kan enkelt gi deg muligheten til å få oversikt over dine sendingers klimaavtrykk. Det gjør det enkelt å hente ut data til kundene dine, eller til egen rapportering. Les mer om Mybrings klima- og miljørapporter

grønn el-bil
Bærekraftige transportalternativ blir stadig mer etterspurt, også blant bedriftskundene.

2. Tilby bedriftskundene netthandel  

53 prosent av de spurte bedriftene tilbyr netthandel i dag, viser undersøkelsen. 17 prosent oppgir at de har planer om å tilby det i løpet av de neste årene – mens 30 prosent ikke har noen slike planer. 

Skal du lykkes framover, bør du tilby kundene en nettbutikk som gir dem en enkel og oversiktlig kjøpsopplevelse. Det vil nemlig stadig flere bedriftskunder forvente, påpeker Michalsen. 

– Som privat forbruker tar vi for gitt at vi skal kunne gå besøke en nettbutikk og se om et produkt er på lager, når det vil bli levert, og om det transporteres fossilfritt. Mange undervurderer imidlertid disse faktorene når kunden er en bedrift, og vil da sakke akterut, sier Michalsen.

3. Opplys om nøyaktig leveringstidspunkt

Undersøkelsen viser videre at presisjon og raske leveringer er viktigere enn pris for konkurransekraft framover, ifølge de spurte bedriftene. Også proaktiv varling om leveringstidspunkt og avvik vil bli enda viktigere i nær framtid. 

– Vi opplever at både kundene våre og deres kunder igjen er mest opptatt av å vite når varene kommer. De vil ha presisjon når det gjelder leveringstidspunktet. Dersom det ikke holder at varen kommer på det oppgitte tidspunktet, vil de ha mulighet til å kjøpe seg opp til en ekspresstjeneste, utdyper Michalsen.

NB! Med tilleggstjenesten Estimert ankomsttid (ETA) får kundene dine beskjed om forventet dag og tidsvindu for levering allerede når de bestiller.

4. Gi kundene gode leveringsalternativer

54 prosent av de spurte bedriftene mener at kundene deres legger stor eller noe vekt på hvilke fraktløsninger og leverandører de velger. 42 prosent oppgir at de vil fortsette med fleksible leveringer etter pandemien, og mange vil også fortsette med kontaktløse og direkte leveringer. 

Vi er kundens forlengede arm, og en viktig del av sluttkundens totalopplevelse.

Thomas Michaelsen

– Vår fordel og styrke er bredden i leveringsalternativene, og at vi har en robust verdikjede med gjennomgående kvalitet i alle ledd. Det gjør oss til en pålitelig samarbeidspartner, som takler topper som Black Week – eller at varestrømmene endrer seg dramatisk over natten, som følge av pandemien. Det opplever vi at kunden er svært opptatt av, sier Michalsen.

Psst...! Med våre integrasjonsløsninger kan kunden din enkelt velge leveringsalternativet og hentestedet som passer best for dem. I tillegg kan pakken spores underveis, og kunden får varslinger dersom det skulle oppstå avvik.

At transporten og logistikken er avgjørende for bedriftenes konkurransekraft, er noe som er høyt oppe på agendaen, understreker Michalsen. 

– Vi er kundens forlengede arm, og en viktig del av sluttkundens totalopplevelse. Det handler om alt fra tjenestene vi leverer, til måten vi framstår på gjennom sjåfører og kjøretøy – og er noe vi er svært bevisste på.

Ønsker du å snakke med oss om leveringsløsninger?

La oss hjelpe deg med å finne de tjenestene som passer best for deg og dine kunder.

*Fakta om Bring Research:

  • Jevnlige forbruker- og kundeundersøkelser som gir innsikt om skandinaviske nettkunder og bedriftskunder.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i Q3 20221 i det norske markedet, i samarbeid med Ipsos.
  • Respondentene ble valgt ut blant Brings bedriftskunder som sender varer til andre bedrifter.