Estimert ankomsttid gir en bedre mottakeropplevelse

Hadde det ikke vært fint å kunne gi dine kunder et mer nøyaktig tidspunkt for forventet varelevering? Det kan du nå! Med servicetilbudet Estimert ankomsttid gir du dine kunder en høyere grad av forutsigbarhet rundt din vareleveranse.

Bringbud leverer pakke til mann bak kassedisk

Estimert ankomsttid (ETA) for pakker og gods til bedrifter gjør det mulig for dine kunder å planlegge bedre. Med ETA får de mer presis informasjon om forventet leveringstidspunkt allerede i bestillingsøyeblikket. Istedenfor avisering om levering mellom 8-16, vil kundene dine få beskjed om forventet dag og tidsvindu allerede når de bestiller. Dette vil bidra til:

  • Bedre planleggingsmuligheter for dine kunder når det gjelder bemanning ved mottak
  • Forkortede ledetider for dine kunder. De får nå mulighet til å få varene raskere ut i butikk eller produksjon.

Hvordan fungerer ETA - Estimert ankomsttid?

ETA er et tidsestimat som baserer seg på maskinlæring av historiske data, både hva gjelder leveringsdag og tidsvindu for levering. Det vil også si at estimatet vil bli enda mer korrekt over tid. Ved å ta i bruk vårt Shipping Guide API blir ETA synliggjort i dine systemer ved bestilling. 

ETA er et servicetillegg som kan legges til på følgende tjenester:

To laptoper utveksler informasjon
Med vårt Shipping Guide API får du enkel tilgang til ETA

Hva må du som avsender gjøre for at dine kunder skal få en forbedret leveringsopplevelse?

  1. Ta i bruk Brings Shipping Guide API
  2. Huk av for å synliggjøre ETA i Checkout (WithExpectedDelivery)

Servicetillegget ETA er gratis å bruke!

For teknisk informasjon om hvordan du legger til rette for ETA i din Checkout, les mer på våre developer-sider.

Del artikkel