Prisliste pristillegg reviderte tjenester gods

Prisliste pristillegg

Priser nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift og Partigods til bedrift.

Grønn lastebil fra Bring kjører over steinbru.

Priser fra 01.12.2023

Kollitillegg: 5-8 per sending gir 3% tillegg, 9 kolli eller flere gir 3,5% (tillegg av netto kundefrakt)
Avtalt levering (Advisering): kr. 299,- per sending
Andre utleveringsforsøk: kr. 675,- per sending
Bomturtillegg ved henting: kr. 675,- pr oppmøte
Liten innhenting stykkgods: kr. 430,-
Feil adressering (postboks, feil / ugyldig postnr., feil i gateadresse): kr. 73,- per kolli
Kredittgebyr: kr. 194,- per faktura
EDI feil eller ufullstendig: kr. 149,- per sending
Manuell EDI: kr. 149,- per sending
Lagerkostnader (leie utover 2 arbeidsdager per påbegynt døgn): kr. 69,- per 100 kg, min. kr. 139,-
Feil vekt / mål: kr. 52,- per kolli, med maks belastning for 4 kolli
Mangelfull emballering: 0-30 dm3 kr. 133,- / 31-200 dm3 kr. 266,- / 236-500 dm3 kr 399,- / over 500 dm3 kr. 532,-
Retur / omadressering: kr. 572,- pr sending (frakt kommer i tillegg)
Feil kundenummer: kr. 1010,- per faktura
Feil sendingsnummer: kr. 1010,- per faktura
Manglende booking av partigods: Prises som stykkgods
Sen booking partigods: kr. 806,- per oppdrag
Manglende dokumentasjon farlig gods: kr. 806,- per sending
Arbeid etter avtale: Fra kr. 1172,- per time fra påbegynte 15. minutt
Purregebyr: 1/10 del av gjeldende rettsgebyr
Etikett er uleselig: kr. 60,-