Prisliste pristillegg

Priser nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift og Partigods til bedrift.

Priser fra 01.07.2021:

Kollitillegg: 5-8 per sending gir 3% tillegg, 9 kolli eller flere gir 3,5% (tillegg av netto kundefrakt)
Advisering: kr. 299,- per sending
Andre utleveringsforsøk: kr. 544,- per sending
Bomturtillegg ved henting: kr. 544,- pr oppmøte
Liten innhenting stykkgods: kr. 327,-
Feil adressering (postboks, feil / ugyldig postnr., feil i gateadresse): kr. 56,- per kolli
Kredittgebyr: kr. 148,- per faktura
EDI feil eller ufullstendig: kr. 116,- per sending
Manuell EDI: kr. 116,- per sending
Lagerkostnader (leie utover 2 arbeidsdager per påbegynt døgn): kr. 53,- per 100 kg, min. kr. 106,-
Feil vekt / mål: kr. 39,- per kolli, med maks belastning for 4 kolli
Mangelfull emballering: 0-30 dm3 kr. 93,- / 31-200 dm3 kr. 186,- / 201-500 dm3 kr 279,- / over 500 dm3 kr. 372,-
Retur / omadressering: kr. 436,- pr sending (frakt kommer i tillegg)
Feil kundenummer: kr. 779,- per time
Feil sendingsnummer: kr. 779,- per time
Manglende booking av partigods: Prises som stykkgods
Sen booking partigods: kr. 613,- per oppdrag
Manglende dokumentasjon farlig gods: kr. 613,- per sending
Arbeid etter avtale: Fra kr. 902,- per time fra påbegynte 15. minutt
Purregebyr: 1/10 del av gjeldende rettsgebyr