Bomavgift

Transportørene får stadig økte kostnader som følge av bompengefinansierte prosjekter, rushtidsavgift og miljøavgift som belastes oss ved passering. Bring har derfor bomavgift på pakker, stykk- og partigods sendinger i Norge.

Pakker, Stykkgods til bedrift/Partigods til bedrift (Stykk- og partigods)

Bring justerer prisene på bompenger for pakker, stykkgods og partigods 01.10.2021. For informasjon om bompenger, se Statens Vegvesen sin informasjonsside.

Fra 01. oktober 2021

Sats Sted Pakker Stykkgods og pall Partigods
Sats 2

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger

Kr. 2,40 2,4 % - Maks kr. 60,- 2,4 % - Maks kr. 240,-
Sats 1 Øvrige terminaler Kr. 1,85 1,3 % - Maks kr. 20,- 1,3 % - Maks kr. 80,-

For sendinger mellom to terminaler legges sats for både avsender terminalen og mottaker terminalen til grunn. For lokalsendinger legges satsen på kun en gang, enten sats 1 eller sats 2. For sendinger mellom en storby-terminal (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) og en annen terminal legges sats 2 pluss sats 1 til grunn. For en sending mellom to terminaler utenom de store byene legges to ganger sats 1 til grunn.

Home Delivery

3 % bompengetillegg pr. sending.