Bomavgift

Bomavgift er belastning av våre variable kostnader som følge av bompengefinansierte prosjekter, rushtidsavgift og miljøavgift som belastes oss ved passering. Bring har derfor bomavgift på pakker, stykk- og partigods sendinger i Norge.

For pakke- og godstjenester til bedrift og privat i Norge

Priser fra 01.10.2022. For informasjon om bompenger, se Statens Vegvesen sin informasjonsside.

Fra 01. oktober 2022

Sats Sted Pakker Stykkgods og pall Partigods
Sats 2

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger

Kr. 2,40 2,4 % - Maks kr. 90,- 2,4 % - Maks kr. 270,-
Sats 1 Øvrige terminaler Kr. 1,85 1,3 % - Maks kr. 30,- 1,3 % - Maks kr. 90,-

For sendinger mellom to terminaler legges sats for både avsender terminalen og mottaker terminalen til grunn. For lokalsendinger legges satsen på kun en gang, enten sats 1 eller sats 2. For sendinger mellom en storby-terminal (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) og en annen terminal legges sats 2 pluss sats 1 til grunn. For en sending mellom to terminaler utenom de store byene legges to ganger sats 1 til grunn.

Home Delivery

3 % bompengetillegg pr. sending.