Bomavgift

Bomavgift er belastning av våre variable kostnader som følge av bompengefinansierte prosjekter, rushtidsavgift og miljøavgift som belastes oss ved passering. Bring har derfor bomavgift på pakker, stykk- og partigods sendinger i Norge.

For pakke- og godstjenester til bedrift og privat i Norge

Priser fra 01.10.2023. For informasjon om bompenger, se Statens Vegvesen sin informasjonsside.

Fra 01. oktober 2023

SatsStedPakkerStykkgods og pallPartigods
Sats 2

Storbyer

Kr. 2,952,95 % - Maks kr. 125,-2,95 % - Maks kr. 375,-
Sats 1Øvrige terminalerKr. 2,351,65 % - Maks kr. 75,-1,65 % - Maks kr. 225,-

For sendinger mellom to terminaler legges sats for både avsender terminalen og mottaker terminalen til grunn. For lokalsendinger legges satsen på kun en gang, enten sats 1 eller sats 2. For sendinger mellom en storby-terminal (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) og en annen terminal legges sats 2 pluss sats 1 til grunn. For en sending mellom to terminaler utenom de store byene legges to ganger sats 1 til grunn.

For pakker beregnes bompengesats per pakke. For Stykkgods, pall og Partigods beregnes bompengesats per sending.

Home Delivery

3 % bompengetillegg pr. sending.

Pakke i postkassen

For Pakke i postkassen gjelder andre satser enn for øvrige tjenester. Gjeldende pris per sending er kr. 1,50 - se Priser for Pakke i postkassen fra 01.01.2024