Drivstoff- og valutatillegg

Drivstofftillegg pakker og gods nasjonalt

Tilleggene endres månedlig iht. utviklingen i drivstoffprisene.

Som følge av en stadig økende andel togtransport og fossilfrie kjøretøy, vil en EL-andel inkluderes i drivstofftillegget fra 1. mai 2022.

Drivstofftillegget Pakke til hentested (Klimanøytral Servicepakke), Pakke levert hjem (På Døren) og returtjenestene

Fra 01. mai: 10,10 %

Drivstofftillegget Pakke til bedrift (Bedriftspakke),  Ekspress neste dag (Bedriftspakke ekspress over natten) og returtjenestene

Fra 01. mai: 10,90 %

Drivstofftillegget Stykkgods til bedrift/Partigods til bedrift (Stykk- og Partigods Nasjonalt), Pall til bedrift og returtjenesten

Fra 01. mai: 16,40 %

Drivstofftillegget for Svalbard

Fra 01. mai: 41,92 %

Drivstofftillegg pakker og paller internasjonalt

Det indeksbaserte drivstofftillegget for diesel gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.

Måned Drivstoffpris (EUR/1000 liter) Pakker Paller
April 1848,26 17,00 % 34,00 %
Mars 1637,33 14,50 % 29,00 %
Februar 1562,20 13,50 % 27,00 %

Drivstofftillegget blir fastsatt utfra tabellen nedenfor

Det indeksbaserte drivstofftillegget for diesel gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.

Drivstofftilleggets prosentsatser og intervall i tabellen justeres hvert år.

Drivstoffpris (EUR/1000 liter)  Pakker Paller
0-669 0,00 % 0,00 %
700-719 1,50 % 3,00 %
720-739 2,00 % 4,00 %
740-759 2,50 % 5,00 %
760-779 3,00 % 6,00 %
780-799 3,50 % 7,00 %
800-819 4,00 % 8,00 %
820-859 4,50 % 9,00 %
860-899 5,00 % 10,00 %
900-939 5,50 % 11,00 %
940-979 6,00 % 12,00 %
980-1019 6,50 % 13,00 %
1020-1059 7,00 % 14,00 %
1060-1099 7,50 % 15,00 %
1100-1139 8,00 % 16,00 %
1140-1179 8,50 % 17,00 %
1180-1219 9,00 % 18,00 %
1220-1259 9,50 % 19,00 %
1260-1299 10,00 % 20,00 %
1300-1339 10,50 % 21,00 %
1340-1379 11,00 % 22,00 %
1380-1419 11,50 % 23,00 %
1420-1459 12,00 % 24,00 %
1460-1499 12,50 % 25,00 %
1500-1539 13,00 % 26,00 %
1540-1579 13,50 % 27,00 %
1580-1619 14,00 % 28,00 %
1620-1659 14,50 % 29,00 %
1660-1699 15,00 % 30,00 %
1700-1739 15,50 % 31,00 %
1740-1779 16,00 % 32,00 %
1780-1819 16,50 % 33,00 %
1820-1859  17,00 % 34,00 %
1860-1919 17,50 % 35,00 %
1920-1979 18,00 % 36,00 %
1980-2039 18,50 % 37,00 %
2040-2099 19,00 % 38,00 %
2100-2159 19,50 % 39,00 %
2160-2219 20,00 % 40,00 %
2220-2279 20,50 % 41,00 %
2280-2339 21,50 % 42,00 %
2340-2399 21,50 % 43,00 %
2400-2459 22,00 % 44,00 %
2460-2519 22,50 % 45,00 %
2520-2579 23,00 % 46,00 %

Debitering

Kostnaden for drivstofftillegget vises separat på fakturaen. Nivået på drivstofftillegget bestemmes av den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel den første uken i måneden, en måned før. Den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel er inklusiv skatter og avgifter. Den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel publiseres hver uke av European Commission Directorate for Energy and Transport i "Oil Bulletin (with taxes)". Vi benytter prisen i kolonnen "Gas oil automobile" og linjen "CE/EC/EG Euro Area 19 (€) (V)".» Oil Bulletin (PDF) at https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1

Drivstofftillegg stykk- og partigods internasjonalt

Situasjonen i Ukraina har medført store endringer i energiprisene. Drivstoffprisene har økt kraftig det siste året og spesielt de siste ukene. 

Bring Cargo International Norge AS innfører derfor hyppigere justeringer av dieseltillegget og går fra månedlige til ukentlige prisendringer fra og med 14. mars 2022. 

  • For kunder på brutto avtaler er satsen 42,94 % gjeldene fra 16. - 22. mai 2022.
  • For kunder med netto avtaler er satsen 17,89 % gjeldene fra 16. - 22. mai 2022.

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser 

  • Alle avtaler og destinasjoner: 8,77 %, gjeldende fra 16. - 22. mai 2022. 

Kilder: www.iru.org - http://ec.europa.eu/energy/www.norges-bank.no

Drivstofftillegg Intermodal transport

Drivstofftillegg fra 13. - 20. mai 2022 (pdf). 

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. mars: 6,60 %

Tabell for beregning - Home Delivery

Drivstoffkostnad Nærtransport
0-100 2,5 %
101-108 2,9 %
109-116 3,6 %
117-123 4,2 %
124-130 4,8 %
131-135 5,2 %
136-140 5,8 %
141-145 6,6 %
146-149 7,9 %

Drivstofftillegg Supply Base Logistics

Tilleggene endres ukentlig iht. drivstoff- og valutautviklingen.

Fra 02. - 09. mai er satsen 6,5 %.