Drivstoff- og valutatillegg

Drivstoff- og valutatillegg

Drivstofftillegg pakker og gods nasjonalt

Tilleggene endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Som følge av en stadig økende andel togtransport og fossilfrie kjøretøy, vil en strømandel inkluderes i drivstofftillegget fra 01. mai 2022.

Differensiert drivstofftillegg

Det er store endringer i energiprisene, og Bring har ulik kostnadsprofil knyttet til drivstoff og el for våre tjenester i bedriftsmarkedet. Dette vil medføre en differensiering i satsene for drivstofftillegg på tjenestene Ekspress neste dag og Partigods til bedrift fra 1.oktober.

Ekspress neste dag

Tjenesten benytter flytransport. Her er en større andel av kostnadene direkte knyttet til flybensin. Ekspress neste dag har dermed en høyere andel drivstoffkostnader enn våre øvrige pakketjenester.

Partigods til bedrift

Her går sendinger i stor grad direkte med lastebiler fra avsender til mottaker. Dette betyr at den relative andelen av kostnader knyttet til  drivstoff er høyere for partigods enn for Stykkgods til bedrift.

Nye satser vil bli lagt ut sammen med øvrige satser og gjelder fra 1. oktober 2022.

Oversikt satser for drivstofftillegg for våre tjenester:

Fra dato:Tillegg i %Tjeneste det gjelder:
01.06.202410,00 %Pakke til hentested
01.06.202410,00%Pakke levert hjem
01.06.202410,00 %Retur fra hentested
01.06.202410,70 %Pakke til bedrift
01.06.202410,70 %Retur pakke fra bedrift
01.06.202412,60 %Ekspress neste dag
01.06.202412,60 %Retur ekspress
01.06.202416,20 %Stykkgods til bedrift
01.06.202416,20 %Retur stykkgods fra bedrift
01.06.202420,60 %Partigods til bedrift
01.06.202416,20 %Pall til bedrift
01.06.202416,20 %Før 07:00 til bedrift

Drivstofftillegget for Svalbard

Fra 01.06.2024: 41,65 %

Fra dato:Tillegg i %Tjeneste det gjelder:
01.05.20249,80 %Pakke til hentested
01.05.20249,80%Pakke levert hjem
01.05.20249,80 %Retur fra hentested
01.05.202410,50 %Pakke til bedrift
01.05.202410,50 %Retur pakke fra bedrift
01.05.202412,30 %Ekspress neste dag
01.05.202412,30 %Retur ekspress
01.05.202416,00 %Stykkgods til bedrift
01.05.202416,00 %Retur stykkgods fra bedrift
01.05.202420,20 %Partigods til bedrift
01.05.202416,00 %Pall til bedrift
01.05.202416,00 %Før 07:00 til bedrift

Drivstofftillegget for Svalbard

Fra 01.05.2024: 44,19 %

Drivstofftillegg pakker og paller internasjonalt

Det indeksbaserte drivstofftillegget gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.

Drivstofftillegg pakker og pall 

Tilleggene endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Som følge av en stadig økende andel ulike drivstoff som; diesel, HVO, biogass og el-kjøretøy, endrer vi beregningsmodellen for vårt drivstofftillegg fra 01. april 2023.

MånedTjenesterProsent
JuniParcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services13,6 %
JuniBusiness Pallet30,1 %
MaiParcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services13,5 %
MaiBusiness Pallet30,0 %

 

Drivstofftillegg stykk- og partigods internasjonalt

Situasjonen i Ukraina har medført store endringer i energiprisene. Drivstoffprisene har økt kraftig det siste året og spesielt de siste ukene. 

Bring Cargo International Norge AS innfører derfor hyppigere justeringer av dieseltillegget og går fra månedlige til ukentlige prisendringer fra og med 14. mars 2022. 

  • For kunder med brutto avtaler er satsen 41,31 % gjeldende fra 10. - 16. juni 2024.
  • For kunder med netto avtaler er satsen 16,26 % gjeldende fra 10. - 16. juni 2024.

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser 

  • Alle avtaler og destinasjoner: 17,24 %, gjeldende fra 10. - 16. juni 2024. 

Kilder: https://www.iru.org/ - https://energy.ec.europa.eu/index_enhttps://www.norges-bank.no/

Drivstofftillegg Intermodal transport

Drivstofftillegg for juni 2024 (pdf). 

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. juni 2024: 10,8 %

Tabell for beregning - Home Delivery

Indeks fraIndeks tilDrivstofftillegg i %
0692,5 %
7073,92,9 %
7477,9 3,6 %
7881,94,2 %
8285,94,8 %
8689,95,2 %
9093,95,8 %
9497,96,6 %
98101,97,2 %
102105,97,8 %
106109,98,4 %
110113,99,0 %
114117,99,6 %
118121,910,2 %
122125,910,8 %
126129,911,4 %
130133,912,0 %
134137,912,6 %
138141,913,2 %
142145,913,8 %
146149,914,4 %
150153,915,0 %

 

Drivstofftillegg Supply Base Logistics

Drivstofftillegget gjelder for alle oppdrag og beregnes ut fra fraktkostnaden for oppdraget.

Tillegget endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Oversikt satser for drivstofftillegg for våre tjenester:

Fra datoTillegg i %Tjenesten det gjelder
01.06.20245,2 %Supply Base Logistics (Oljeekspressen)
01.05.20244,6 %Supply Base Logistics (Oljeekspressen)
01.04.20246,1 %Supply Base Logistics (Oljeekspressen)
01.03.20243,0 %Supply Base Logistics (Oljeekspressen)