Drivstoff- og valutatillegg

Drivstoff- og valutatillegg

Drivstofftillegg pakker og gods nasjonalt

Tilleggene endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Som følge av en stadig økende andel togtransport og fossilfrie kjøretøy, vil en strømandel inkluderes i drivstofftillegget fra 01. mai 2022.

Differensiert drivstofftillegg

Det er store endringer i energiprisene, og Bring har ulik kostnadsprofil knyttet til drivstoff og el for våre tjenester i bedriftsmarkedet. Dette vil medføre en differensiering i satsene for drivstofftillegg på tjenestene Ekspress neste dag og Partigods til bedrift fra 1.oktober.

Ekspress neste dag

Tjenesten benytter flytransport. Her er en større andel av kostnadene direkte knyttet til flybensin. Ekspress neste dag har dermed en høyere andel drivstoffkostnader enn våre øvrige pakketjenester.

Partigods til bedrift

Her går sendinger i stor grad direkte med lastebiler fra avsender til mottaker. Dette betyr at den relative andelen av kostnader knyttet til  drivstoff er høyere for partigods enn for Stykkgods til bedrift.

Nye satser vil bli lagt ut sammen med øvrige satser og gjelder fra 1. oktober 2022.

Oversikt satser for drivstofftillegg for våre tjenester:

Fra dato: Tillegg i % Tjeneste det gjelder:
01.06.2023 09,20 % Pakke til hentested
(Klimanøytral Servicepakke)
01.06.2023 09,20 % Pakke levert hjem
(På døren)
01.06.2023 09,20 % Retur fra hentested
01.06.2023 9,90 % Pakke til bedrift
(Bedriftspakke)
01.06.2023 9,90 % Retur pakke fra bedrift
01.06.2023 11,70 % Ekspress neste dag
(Bedriftspakke ekspress overnatten)
01.06.2023 11,70 % Retur ekspress
01.06.2023 15,40 % Stykkgods til bedrift
01.06.2023 15,40 % Retur stykkgods fra bedrift
01.06.2023 19,40 % Partigods til bedrift
(Stykk- og partigods nasjonalt)
01.06.2023 15,40 % Pall til bedrift
01.06.2023 15,40 % Før 07:00 til bedrift

Drivstofftillegget for Svalbard

Fra 01.06.2023: 40,26 %

Drivstofftillegg pakker og paller internasjonalt

Det indeksbaserte drivstofftillegget gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.

Drivstofftillegg pakker og pall 

Tilleggene endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Som følge av en stadig økende andel ulike drivstoff som; diesel, HVO, biogass og el-kjøretøy, endrer vi beregningsmodellen for vårt drivstofftillegg fra 01. april 2023.

Måned Tjenester Prosent
Juni Parcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services 15,1 %
Juni Business Pallet 31,6 %
Mai Parcels; Pick up parcel+ bulk, Home Delivery Parcel, Parcel Connect, Business Parcel+bulk, Parcel Connect, Express 09.00, All Return services 15,6 %
Mai Business Pallet 32,1 %

 

Måned Drivstoffpris (EUR/1000 liter) Pakker Paller
Mars 1786,69 16,50 % 33,00 %
Februar 1778,89 16,00 % 32,00 %
Januar 1802,11 16,50 % 33,00 %

Drivstofftillegget blir fastsatt utfra tabellen nedenfor

Det indeksbaserte drivstofftillegget gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.

Drivstofftilleggets prosentsatser og intervall i tabellen justeres hvert år.

Drivstoffpris (EUR/1000 liter)  Pakker Paller
0-669 0,00 % 0,00 %
700-719 1,50 % 3,00 %
720-739 2,00 % 4,00 %
740-759 2,50 % 5,00 %
760-779 3,00 % 6,00 %
780-799 3,50 % 7,00 %
800-819 4,00 % 8,00 %
820-859 4,50 % 9,00 %
860-899 5,00 % 10,00 %
900-939 5,50 % 11,00 %
940-979 6,00 % 12,00 %
980-1019 6,50 % 13,00 %
1020-1059 7,00 % 14,00 %
1060-1099 7,50 % 15,00 %
1100-1139 8,00 % 16,00 %
1140-1179 8,50 % 17,00 %
1180-1219 9,00 % 18,00 %
1220-1259 9,50 % 19,00 %
1260-1299 10,00 % 20,00 %
1300-1339 10,50 % 21,00 %
1340-1379 11,00 % 22,00 %
1380-1419 11,50 % 23,00 %
1420-1459 12,00 % 24,00 %
1460-1499 12,50 % 25,00 %
1500-1539 13,00 % 26,00 %
1540-1579 13,50 % 27,00 %
1580-1619 14,00 % 28,00 %
1620-1659 14,50 % 29,00 %
1660-1699 15,00 % 30,00 %
1700-1739 15,50 % 31,00 %
1740-1779 16,00 % 32,00 %
1780-1819 16,50 % 33,00 %
1820-1859  17,00 % 34,00 %
1860-1919 17,50 % 35,00 %
1920-1979 18,00 % 36,00 %
1980-2039 18,50 % 37,00 %
2040-2099 19,00 % 38,00 %
2100-2159 19,50 % 39,00 %
2160-2219 20,00 % 40,00 %
2220-2279 20,50 % 41,00 %
2280-2339 21,50 % 42,00 %
2340-2399 21,50 % 43,00 %
2400-2459 22,00 % 44,00 %
2460-2519 22,50 % 45,00 %
2520-2579 23,00 % 46,00 %

Debitering

Kostnaden for drivstofftillegget vises separat på fakturaen. Nivået på drivstofftillegget bestemmes av den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel den første uken i måneden, en måned før. Den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel er inklusiv skatter og avgifter. Den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel publiseres hver uke av European Commission Directorate for Energy and Transport i "Oil Bulletin (with taxes)". Vi benytter prisen i kolonnen "Gas oil automobile" og linjen "CE/EC/EG Euro Area 19 (€) (V)".» Oil Bulletin (PDF) at https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1

Drivstofftillegg stykk- og partigods internasjonalt

Situasjonen i Ukraina har medført store endringer i energiprisene. Drivstoffprisene har økt kraftig det siste året og spesielt de siste ukene. 

Bring Cargo International Norge AS innfører derfor hyppigere justeringer av dieseltillegget og går fra månedlige til ukentlige prisendringer fra og med 14. mars 2022. 

  • For kunder med brutto avtaler er satsen 41,40 % gjeldende fra 05. - 11. juni 2023.
  • For kunder med netto avtaler er satsen 16,35 % gjeldende fra 05. - 11. juni 2023.

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser 

  • Alle avtaler og destinasjoner: 19,48 %, gjeldende fra 05. - 11. juni 2023. 

Kilder: https://www.iru.org/ - https://energy.ec.europa.eu/index_enhttps://www.norges-bank.no/

Drivstofftillegg Intermodal transport

Drivstofftillegg for juni 2023 (pdf). 

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. juni 2023: 10,80 %

Tabell for beregning - Home Delivery

Indeks fra Indeks til Drivtofftillegg i %
0 69 2,5 %
70 73,9 2,9 %
74 77,9  3,6 %
78 81,9 4,2 %
82 85,9 4,8 %
86 89,9 5,2 %
90 93,9 5,8 %
94 97,9 6,6 %
98 101,9 7,2 %
102 105,9 7,8 %
106 109,9 8,4 %
110 113,9 9,0 %
114 117,9 9,6 %
118 121,9 10,2 %
122 125,9 10,8 %
126 129,9 11,4 %
130 133,9 12,0 %
134 137,9 12,6 %
138 141,9 13,2 %
142 145,9 13,8 %
146 149,9 14,4 %
150 153,9 15,0 %

 

Drivstofftillegg Supply Base Logistics

Drivstofftillegget gjelder for alle oppdrag og beregnes ut fra fraktkostnaden for oppdraget.

Tillegget endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Oversikt satser for drivstofftillegg for våre tjenester:

Fra dato Tillegg i % Tjenesten det gjelder
01.06.2023 4,1 % Supply Base Logistics (Oljeekspressen)
01.05.2023 5,0 % Supply Base Logistics (Oljeekspressen)
01.04.2023 3,8 % Supply Base Logistics (Oljeekspressen)
01.03.2023 5,5 % Supply Base Logistics (Oljeekspressen)