Drivstoff- og valutatillegg

Drivstoff- og valutatillegg

Drivstofftillegg pakker og gods nasjonalt

Tilleggene endres månedlig i henhold til utviklingen i drivstoffprisene.

Som følge av en stadig økende andel togtransport og fossilfrie kjøretøy, vil en strømandel inkluderes i drivstofftillegget fra 01. mai 2022.

Differensiert drivstofftillegg

Det er store endringer i energiprisene, og Bring har ulik kostnadsprofil knyttet til drivstoff og el for våre tjenester i bedriftsmarkedet. Dette vil medføre en differensiering i satsene for drivstofftillegg på tjenestene Ekspress neste dag og Partigods til bedrift fra 1.oktober.

Ekspress neste dag

Tjenesten benytter flytransport. Her er en større andel av kostnadene direkte knyttet til flybensin. Ekspress neste dag har dermed en høyere andel drivstoffkostnader enn våre øvrige pakketjenester.

Partigods til bedrift

Her går sendinger i stor grad direkte med lastebiler fra avsender til mottaker. Dette betyr at den relative andelen av kostnader knyttet til  drivstoff er høyere for partigods enn for Stykkgods til bedrift.

Nye satser vil bli lagt ut sammen med øvrige satser og gjelder fra 1. oktober 2022.

Oversikt satser for drivstofftillegg for våre tjenester:

Fra dato: Tillegg i % Tjeneste det gjelder:
01.10.2022 10,10 % Pakke til hentested
(Klimanøytral Servicepakke)
01.10.2022 10,10 % Pakke levert hjem
(På døren)
01.10.2022 10,10 % Retur fra hentested
01.10.2022 10,90 % Pakke til bedrift
(Bedriftspakke)
01.10.2022 10,90 % Retur pakke fra bedrift
01.10.2022 12,80 % Ekspress neste dag
(Bedriftspakke ekspress overnatten)
01.10.2022 12,80 % Retur ekspress
01.10.2022 16,40 % Stykkgods til bedrift
01.10.2022 16,40 % Retur stykkgods fra bedrift
01.10.2022 20,60 % Partigods til bedrift
(Stykk- og partigods nasjonalt)
01.10.2022 16,4 % Pall til bedrift

Drivstofftillegget for Svalbard

Fra 1. oktober: 41,97 %

Drivstofftillegg pakker og paller internasjonalt

Det indeksbaserte drivstofftillegget gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.

Måned Drivstoffpris (EUR/1000 liter) Pakker Paller
Oktober 1945,28 18,00 % 36,00 %
September 1908,60 17,50 % 35,00 %
August 2046,84 19,00 % 38,00 %

Drivstofftillegget blir fastsatt utfra tabellen nedenfor

Det indeksbaserte drivstofftillegget gjelder avtalekunder og beregnes på bakgrunn av fraktkostnaden på fakturaen. Drivstofftillegget gjelder for samtlige avtaleprodukter, men ikke våre tilleggstjenester. Tillegget blir justert den første dagen i hver måned. Justert prosentsats publiseres på denne siden to uker før den skal begynne å gjelde.

Drivstofftilleggets prosentsatser og intervall i tabellen justeres hvert år.

Drivstoffpris (EUR/1000 liter)  Pakker Paller
0-669 0,00 % 0,00 %
700-719 1,50 % 3,00 %
720-739 2,00 % 4,00 %
740-759 2,50 % 5,00 %
760-779 3,00 % 6,00 %
780-799 3,50 % 7,00 %
800-819 4,00 % 8,00 %
820-859 4,50 % 9,00 %
860-899 5,00 % 10,00 %
900-939 5,50 % 11,00 %
940-979 6,00 % 12,00 %
980-1019 6,50 % 13,00 %
1020-1059 7,00 % 14,00 %
1060-1099 7,50 % 15,00 %
1100-1139 8,00 % 16,00 %
1140-1179 8,50 % 17,00 %
1180-1219 9,00 % 18,00 %
1220-1259 9,50 % 19,00 %
1260-1299 10,00 % 20,00 %
1300-1339 10,50 % 21,00 %
1340-1379 11,00 % 22,00 %
1380-1419 11,50 % 23,00 %
1420-1459 12,00 % 24,00 %
1460-1499 12,50 % 25,00 %
1500-1539 13,00 % 26,00 %
1540-1579 13,50 % 27,00 %
1580-1619 14,00 % 28,00 %
1620-1659 14,50 % 29,00 %
1660-1699 15,00 % 30,00 %
1700-1739 15,50 % 31,00 %
1740-1779 16,00 % 32,00 %
1780-1819 16,50 % 33,00 %
1820-1859  17,00 % 34,00 %
1860-1919 17,50 % 35,00 %
1920-1979 18,00 % 36,00 %
1980-2039 18,50 % 37,00 %
2040-2099 19,00 % 38,00 %
2100-2159 19,50 % 39,00 %
2160-2219 20,00 % 40,00 %
2220-2279 20,50 % 41,00 %
2280-2339 21,50 % 42,00 %
2340-2399 21,50 % 43,00 %
2400-2459 22,00 % 44,00 %
2460-2519 22,50 % 45,00 %
2520-2579 23,00 % 46,00 %

Debitering

Kostnaden for drivstofftillegget vises separat på fakturaen. Nivået på drivstofftillegget bestemmes av den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel den første uken i måneden, en måned før. Den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel er inklusiv skatter og avgifter. Den gjennomsnittlige konsumprisen for diesel publiseres hver uke av European Commission Directorate for Energy and Transport i "Oil Bulletin (with taxes)". Vi benytter prisen i kolonnen "Gas oil automobile" og linjen "CE/EC/EG Euro Area 19 (€) (V)".» Oil Bulletin (PDF) at https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1

Drivstofftillegg stykk- og partigods internasjonalt

Situasjonen i Ukraina har medført store endringer i energiprisene. Drivstoffprisene har økt kraftig det siste året og spesielt de siste ukene. 

Bring Cargo International Norge AS innfører derfor hyppigere justeringer av dieseltillegget og går fra månedlige til ukentlige prisendringer fra og med 14. mars 2022. 

  • For kunder med brutto avtaler er satsen 42,63 % gjeldene fra 03. - 09. oktober 2022.
  • For kunder med netto avtaler er satsen 17,58 % gjeldene fra 03. - 09. oktober 2022.

Valutatillegg

Med bakgrunn i endringer i valutamarkedet gjelder følgende satser for internasjonale stykk- og partigodsforsendelser 

  • Alle avtaler og destinasjoner: 11,15 %, gjeldende fra 03. - 09. oktober 2022. 

Kilder: https://www.iru.org/ - https://energy.ec.europa.eu/index_enhttps://www.norges-bank.no/

Drivstofftillegg Intermodal transport

Drivstofftillegg fra 30. september - 07. oktober 2022 (pdf). 

Drivstofftillegget Home Delivery

Fra 01. september: 12,60 %

Tabell for beregning - Home Delivery

Indeks fra Indeks til Drivtofftillegg i %
0 69 2,5 %
70 73,9 2,9 %
74 77,9  3,6 %
78 81,9 4,2 %
82 85,9 4,8 %
86 89,9 5,2 %
90 93,9 5,8 %
94 97,9 6,6 %
98 101,9 7,2 %
102 105,9 7,8 %
106 109,9 8,4 %
110 113,9 9,0 %
114 117,9 9,6 %
118 121,9 10,2 %
122 125,9 10,8 %
126 129,9 11,4 %
130 133,9 12,0 %

 

Drivstofftillegg Supply Base Logistics

Tilleggene endres ukentlig iht. drivstoff- og valutautviklingen.

Fra 27. september – 03. oktober er satsen 5,8 %.