Spesialgods

Tjenesten passer for kunder som har varer der sendingens form, mål, vekt eller innhold gjør at stuing/samlast i ordinært driftsopplegg ikke kan gjennomføres.

Bestilling

Forsendelser må bestilles innen kl. 11.30 for henting i henhold til fremføringsplan. Bestilling av kranbil skal skje samtidig med bestilling av henting eller ved avtale om avtalt utlevering (advisering).

Mål og vekt

En sending eller et kolli er definert som spesialgods, dersom et eller flere av disse kriteriene inntreffer:

  • Når et kolli veier mer enn 1200 kg
  • Når et kolli har en langside som måler 2,4 meter eller mer
  • Når et kolli har to sider som hver måler 2 meter eller mer

Sendinger som har en lang lengde over 2,40 m, men virkelig vekt på sendingen er under 20 kg, trenger ikke å merkes og sendes som spesialgods, men kan sendes som ordinært stykkgods.

Sendinger med kolli som er større enn: lengde 6,0 meter, høyde eller bredde 2,4 meter krever særskilt tilrettelegging. Priser oppgis derfor på forespørsel, da sendingens beskaffenhet høyst sannsynlig vil medføre pristillegg ut over spesialgods tillegget.

Fremsendingstid

Levering i hele Norge. For fremføring av spesialgods må det beregnes noe lenger transporttid enn for normalt stykk- og partigods. Veiledende fremføringstid for spesialgods finner du i Mybring.

Priser

Vekt- og sonebaserte priser som for ordinært stykk- og partigods + 25 % tillegg. Spesialgods som gjør at det oppstår tomrom ved siden av eller over sendingene medfører at sendingen betraktes som lastemeter. Disse sendingene vil bli fraktberegnet etter reglene for lastemeter.

Nødvendig sikringsutstyr som stropper, kiler, sperreplater eller annen sikring blir belastet etter forbruk og tid som utstyret blir benyttet.

Sporing

Du kan spore sendingen på bring.no eller på Mybring ved hjelp av PO-/referansenummer, kolli- eller sendingsnummeret.

EDI

Forutsetter bruk av EDI. Informasjon om mottakerforhold må fremkomme i EDI-meldingen.

Merking

For spesialgods stilles det ekstra krav til merking og etikett, da godset håndteres utendørs. Transportetikettene må kunne tåle utendørs håndtering og oppbevaring. For flerkolli sendinger må alle kolli påføres egen spesialgods etikett, som klistres på fraktetiketten ved siden av mottakers navn og adresse. (Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor for å få tilsendt disse.)

EUR-pall

Det tilbys ikke utveksling av EUR-pall for spesialgods.

Ansvar

Reguleres av den til enhver tid gjeldende NSAB.

Kontakt oss

Kontakt din faste kontaktperson eller kundeservice på 04045.