Mens du er på ferie

Oppbevaring av post

Skal du holde stengt i ferien, eller være borte en periode, kan vi oppbevare posten for deg

  • Trygg oppbevaring av all type adressert post
  • Uadressert reklame blir stoppet mens du er borte
  • Rekommanderte brev, verdibrev og pakker returneres når fristen er utløpt (vanligvis 2 uker)
  • Om du vil, kan du få tak i posten i oppbevaringsperioden

Postkasser på rekke og rad langs veien

Hva koster det?

Tjenesten betales med faktura, og prisen avhenger av hvor lenge oppbevaringen skal vare.

Periode inntil 15 dager pris kr. 228,- Videre pr uke kr. 64,-

Fra 01.01.2022 koster det: 
Periode inntil 15 dager pris kr. 235,- Videre pr uke kr. 66,-

Bestiller du forlengelse av avtalen, vil dette koste 50 kr ekstra i tillegg til prisen pr uke.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Hva må du vite?

Oppbevaring kan bestilles for inntil 3 måneder. Det kan inngås ny avtale inntil totalt 6 måneder sammenhengende oppbevaringsperiode.

Bestillingsfrister:
Sendes skjemaet i posten, beregn 2 virkedagers fremsendingstid  
Innlevering til Posten: 8 virkedager. 

Se våre vilkår for oppbevaring av post 

Slik går du frem

Fyll ut bestillingsskjema

Oppbevaring av post for ditt firma bestiller du ved å bruke skjemaet som du kan laste ned ovenfor.

Skjemaet kan enten leveres inn på postkontor eller Post i Butikk, eller som vedlegg i mail til Kundeservice, eller brev adressert til:

Postens kundeservice
Stølsmyr 10,
5542 KARMSUND

Bestill i god tid

Oppbevaring av posten starter 2 virkedager fra skjemaet er mottatt hos Posten kundeservice. 

Sendes skjemaet i posten, beregn to dagers fremsendingstid.

Det er ikke behov for å melde fra om oppbevaring av post hvis du har postboks. Dersom du har hente og bringeavtale tilknyttet din postboksadresse, ta kontakt med Kundeservice

Utlevering

Første omdelingsdag etter sluttdato blir posten utlevert til. Dersom det dreier seg om mye post, vil du få en beskjed i postkassen om å komme og hente posten på angitt sted. Det må fremvises legitimasjon.

Du kan også få tak i oppbevart post i løpet av oppbevaringsperioden. Ta i tilfelle kontakt med Kundeservice minst 2 dager før.

Forlenge avtalen

Ønsker du å forlenge oppbevaringstiden, kan den forlenges inntil totalt 6 måneder. Ta kontakt med Kundeservice.

Det samme gjør du hvis du vil avslutte tjenesten før avtalt sluttdato.