Personlig utlevering mottakingsbevis (PUM)

Personlig utlevering mottakingsbevis (PUM)

Tjenesten passer for deg som har behov for id-kontroll knyttet til lovpålagte krav

 • Mottaker må hente sendingen personlig og vise legitimasjon
 • Automatisk skanning og kontroll av legitimasjonen
 • Avsender mottar elektronisk bekreftelse på at sendingen er utlevert til riktig person
 • Leveres normalt innen 3 virkedager ved elektronisk varsling til mottaker

Brev med PUM- merking

Hva koster det?

Priser gjeldende fra 01.01.2024:

PUM koster kr 370,- per sending (eks.mva). 

Prisen er inkludert porto for fremsending, sikker utlevering og utleveringsrapport med kopi av mottakeres legitimasjon.

Prisliste gjeldende fra 01.01.2024 (pdf)

Hva må du vite?

Tjenesten passer for deg som har behov for id-kontroll knyttet til lovpålagte krav. 

Før tjenesten kan tas i bruk må avsender inngå en skriftlig avtale med oss.

– Maksimum 200 gram pr konvolutt


PUM sendinger må være i konvoluttstørrelse C5 eller C4/EC4 og må ikke overstige 4 cm i tykkelse.

Les mer i våre vilkår

  Slik går du frem

 1. 1

  Inngå avtale

  Først må vi sette opp en avtale om bruk av PUM-tjenesten.

  Avsenderen må bestille PUM utsendelsen med EDI og opprette en digital postkasse i Digipost for å motta dokumentasjon på mottakers identitet når sendingen er utlevert.

  Ta kontakt med en EDI leverandør for å sette opp et enkelt dataprogram for overføring av sendingsinformasjon til våre systemer.

  Se oversikt over EDI leverandører eller kontakt din eksisterende leverandør for å komme i gang.

 2. 2

  Innlevering og fremsending

  Du leverer inn sendingene på avtalt innleveringssted. 

  Vi sender PUM-sendingen trygt fram til mottakers hentested og sender en SMS eller e-post når sendingen er klar til henting.

  Mottakere som ikke har oppgitt mobilnummer eller e-post adresse får en skriftlig hentemelding i posten.

 3. 3

  Utlevering

  Vi utfører id-kontroll og gir dokumentasjon på mottakers identitet.

  Sendingen må hentes innen 3 uker. 

  Dersom mottaker id-kontrollen feiler eller sendingen ikke blir hentet innen fristen går den i retur til avsender. Returer sendes som rekommandert brev.