Midlertidig ettersending

Midlertidig ettersending

Skal du drive bedriften fra et annet sted i en periode, kan du få posten dit

  • Midlertidig adresse innenlands eller til utlandet
  • Ettersending av alle typer adressert brevpost
  • Pakker kan ettersendes mot en avgift

Postkasser med mye post

Hva koster det?

Tjenesten betales gjennom faktura, og prisen avhenger av hvor lenge ettersendingen skal vare, og om den midlertidige adressen er i Norge eller utlandet.

Ettersendingsperiode inntil 30 dager: Innenlands - pris kr. 424.  Til utlandet - pris kr. 560.

Ettersendingsperiode videre pr. uke : Innenlands- pris kr. 72. Til utlandet - pris kr. 113.  

Bestiller du forlengelse av avtalen, vil dette koste 50 kr ekstra i tillegg til prisen pr uke.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Hva må du vite?

Tjenestens spesifikasjoner

Ettersending kan bestilles for inntil 6 måneder av gangen. På slutten av perioden blir posten holdt tilbake inntil den skal utleveres på fast adresse igjen (innenlands: 2 virkedager, Europa: 1 uke, resten av verden: 2 uker).

Bestillingsfrister:
Sendes skjemaet i posten, beregn 2 virkedagers fremsendingstid  
Innlevering til Posten: 8 virkedager. 

Se våre vilkår for midlertidig ettersending

Last ned blankett for konkursbo - og dødsbo

Slik går du frem

Fyll ut bestillingsskjema

Skjemaet kan enten levers inn på postkontor eller Post i Butikk, som vedlegg i mail til Kundeservice, eller som brev adressert til:

Postens kundeservice Haugesund
Stølsmyr 10,
5542 KARMSUND

Ettersending av post

Ettersending av post kan starte tidligst fem virkedager fra skjemaet er mottatt ved Postens kundeservice.

Sendes skjemaet i posten, beregn to dagers fremsendingstid.

Forlenge avtalen

Ønsker du å forlenge avtalen, kan den forlenges med inntil 6 nye måneder ved å ta kontakt med Kundeservice. Du kan på samme måte avslutte midlertidig ettersending før avtalt sluttdato ved å melde fra til Kundeservice.