Partigods til bedrift

Send gods til bedrift over hele Norge, inkludert Svalbard.

 • Smidig - direktelevering dør-til-dør, uten omlasting
 • Fleksibelt - mange tilleggstjenester som tilpasser transporten etter dine behov
 • Kapasitet - fra 3500 kg i en sending

Partigods er tjenesten for deg som ønsker å sende delpartier eller hellaster. At en sending kan framføres og prises som partigods forutsetter at det kan fraktes direkte til mottaker, uten omlasting.

Vi får varene dine trygt frem til mottaker med stor lokalkjennskap og presisjon. Topp moderne terminaler sikrer at vi takler høy belastning og fremtidige krav. Vi kjører over hele Norge, og med faste ruter over store deler av landet sikres effektive fremsendingstider.

Grønn truck laster paller fra siden inn på en Bring lastebil.

Hva koster det?

Slik beregner du pris

Prisene øker med 6,9 % fra 01.12.2023.

Du kan enkelt sjekke pris og ledetid for din sending med vår kalkulator i Mybring.

Det går også fint å manuelt beregne prisen for din sending:

 1. Finn riktig sone i sonetabellen
 2. Anslå fraktberegningsvekt på sendingen.
 3. Sone og fraktberegningsvekt gir deg korrekt pris i prislisten

Hva må du vite?

Tjenestens spesifikasjoner

Min. vekt: 3500 kg
Maks/kolli: 1200 kg Ved høyere vekt per kolli påløper tillegg for spesialgods.

Maks format: 2,4 m eller to sider over 2 m. Utover dette påløper tillegg for spesialgods.

Partigods må forhåndsbookes til en befrakter, og godkjennes for at oppdraget skal være akseptert av oss. Detaljert sendingsinformasjon overføres via EDI. Les mer om betingelser for booking av partigods.

  Slik går du frem

 1. 1

  Pakking og emballering

  Pakk dine varer på en sikker måte, med støtdempende materiale og forsvarlig ytteremballasje. Flere gode tips om hvordan du pakker og merker kan du lese på våre pakkeguide-sider.

 2. 2

  Bestilling og opphenting

  Bestill henting hos befrakter senest 14:30 dagen for henting neste virkedag. Befrakter skal akseptere og bekrefte oppdraget. Sendingsinformasjon overføres via EDI eller Mybring. Godset hentes på ett bestemt sted. Henting skjer på faste dager, til faste tider i henhold til henteavtale eller forhåndsbooking. For mer informasjon om booking, henting og utkjøring, se våre vilkår.

 3. 3

  Under transport

  Partigodset kjøres som oftest direkte til mottaker. Med vår sporingstjeneste kan du følge forsendelsen underveis. Fremføringstiden for din sending finner du i Mybring.

  Her finner du serviceendringer som innføres fra 1. januar 2024. Endringene gjelder for partigods via terminal. 

 4. 4

  Levering og mottak

  Vi leverer hos mottaker mellom kl. 08-16 på hverdager. For større sendinger skjer levering på rampe/bakkeplan.

Tilleggstjenester

 • Når bedriften din skal sende kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter og artikler, som har en slik egenskap at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved uhell skal sendes som farlig gods. Det er egne krav i forbindelse med informasjonsplikt, merking og transport av farlig gods, og disse må overholdes. Brudd på ansvar som ligger hos avsender / kunde vil  bli belastet fraktbetaler.

 • Spesialgods slår inn når du skal sende gods der:

  • Et av kolliene har en vekt som overstiger 1200 kg
  • En langside måler 2,4 m eller mer
  • To sider som hver måler 2 m eller mer

  Spesialgods sendes i separat strøm, og håndteres gjerne utendørs. Lenger framføringstid må påberegnes, og enkelte tjenester kan ikke kombineres med spesialgods.

  Spesialgods krever egen avtale, og vil utløse et tillegg i prisen.

  Spesialgods gjelder for følgende tjenester:

  • Stykkgods til bedrift
  • Partigods til bedrift
  • Pall til bedrift
 • Tjenesten garanterer at våre lastebærere har en temperatur over null grader i vinterhalvåret slik at dine varer ikke utsettes for frost. Gjelder fra midten av oktober til mars. For å sikre korrekt materiell er driftsopplegget noe begrenset, og lengre framføringstid må påberegnes.

 • Mottakeren din får beskjed via SMS eller epost når sendingen er på vei.

 • For transportoppdrag hvor det er bruk for materiell ut over standardmateriell, for eksempel kranbil. I slike tilfeller må Brings driftspersonell orienteres, slik at transporten kan planlegges.

 • Vi merker godset for deg. Det kan forekomme ekstra framføringstid på sendinger som ikke er forhåndsmerket ifra avsender. Normal framføringstid gjelder derfor ikke når Bring merker.

 • Trenger bedriften din hjelp til ADR-last, kan en rådgiver bistå med blant annet utfylling av dokumenter for farlig gods og gjennomføring av kurs

 • Frakt er normalt avsenderbetalt. Ønsker bedriften at Bring skal fakturere mottaker, må det inngås skriftlig avtale. Tjenesten faktureres med et tillegg pr sending.
   

 • Frakt er normalt avsenderbetalt. Ønsker bedriften at Bring skal fakturere en tredjepart, må det inngås skriftlig avtale. Tjenesten faktureres med et tillegg pr sending.

 • Hvis mottakers adresse avviker fra normal transportrute blir godset fraktet til nærmeste terminal. Dersom mottaker ønsker utkjøring avtales pris og tid med lokal avdeling.

 • Vi skriver ut en kopi av fraktbrevet.

 • Tilbys ikke som standardtjeneste.

 • Vi varsler deg via sms eller e-post dersom noe uforutsett inntreffer og sendingen din blir forsinket. Tjenesten gir deg kun informasjon om dine sendinger, og kun dersom det faktisk har skjedd noe uforutsett i framføringen. Dersom du oppgir mottakers epostadresse, vil også mottaker bli varslet. For å benytte deg av tjenesten, oppretter du et abonnement i Mybring.

 • Forenklet utlevering er en tjeneste der avsender tillater at Bring setter igjen varen hos mottaker uten at mottaker er tilstede for å ta imot leveranse.
   

  Tjenesten må bestilles via EDI-melding. I henhold til avtale med avsender, setter sjåfør igjen varen på gateplan, sjåføren signerer for at varen er levert og sikrer dermed sporbarhet på sendingen. Bring sender varsel ved utlevering. Tjenesten innebærer at kunde aksepterer den risiko som medfølger i forhold til ansvarsforhold, og fraskriver seg rett til erstatning ved skade og manko. Ikke alle adresser i Norge er egnet for å hensette varer, noe sender må ta stilling til.
   

  Forenklet utlevering anbefales ikke i større byer/blokker med mindre Bring har mulighet til å levere varen i et lukket portrom eller lignende. Det er også vel verdt å ta stilling til varens verdi, og tjenesten passer ikke på lett omsettelige varer som er enkle å ta med seg.