Nye vektgrenser på grensekryssende godstransport

Posten og Bring jobber sammen med bransjen for å påvirke svenske myndigheter til raskt å få gjeninnført tidligere vektgrenser.

Flere tusen biler skal omprofileres til grønn Bring drakt.
Svenske myndigheter har i sommer redusert tillatt vekt på lastebiltransporter inn og ut av Sverige til 40 tonn.

Svenske myndigheter har i sommer redusert tillatt vekt på lastebiltransporter inn og ut av Sverige til 40 tonn. Tidligere var tillatte totalvekt 60 tonn og total billengde 25,25 meter. Endringene kom overraskende på transportnæringene og har store konsekvenser ved at det blir flere vogntog på veiene, knapphet på materiell og større miljøbelastning.

Effekten av endret praksis i Sverige er også økte kostnader og dermed behov for kostnadsdekning. Dette vil bety prisøkning. Størrelsen på økningen er under bearbeidelse.

Posten og Bring jobber sammen med bransjen for å påvirke svenske myndigheter til raskt å få gjeninnført tidligere vektgrenser.

Positive signaler
Det har kommet signaler fra de svenske myndighetene om at de er positive til å endre lovgivningen slik at tidligere praktisering kan videreføres. I påvente av en nærmere avklaring vil Posten og Bring tilpasse sine transporter til lavere vektgrense og lastebillengde.

Samferdselsministrene i Norge og Danmark har engasjert seg og skrevet brev til sin svenske kollega for å få gjeninnført tidligere vektgrense og lastebillengde.