Håndteringstillegg pakker - priser 01.12.2023

Håndteringstillegg pakker - priser 01.12.2023

For pakker som må sorteres manuelt. Priser for håndteringstillegg kan benyttes i kombinasjon med alle pakketjenestene.

Bring lastebil kjører over en steinbru.

Pristillegg fra 01.12.2023

For kolli der én av sidene er over 120 cm eller to av sidene er over 60 cm beregnes et pristillegg for manuell håndtering på 149 kroner (eksklusiv merverdiavgift eller 186 kroner (inklusiv merverdiavgift). Det samme gjelder pakker i rulleform og for uemballerte/mangelfullt emballerte varer (gjenstander).

Ekspress neste dag kan ikke overstige målene 120x60x60 cm.