Per 01.12.2019. Prisene er ekskl. mva.

Priser tolltjenester, import – Bring Frigo AS

 • Pris per godsregistrering - kr. 269,-
 • Pris per fortolling – kr. 464,-
 • Tillegg per varelinje > 1- kr. 46,-
 • Pris per ankomstmelding/tollpassfraktbrev kr. 600,-
  Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som må utføres: ankomstbehandling, registrering av sendingen og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.
 • Tillegg for kontantfortolling kr. 588,-  
 • Utleggsgebyr, kontantfortolling: 3,5 % av utlegget, minimum 265,-
 • Spedisjon og fortolling, tidkrevende behandling:  - kr. 727,- per time
 • Tollrefusjon (per søknad) - kr. 633,-
 • Spedisjonsomkostninger i utlandet (når kjøper betaler frakten) kr. 789,- per sending

Importsendinger med andre prosedyrer:

 • Gjeninnførsel etter bearbeiding – kr. 916,- per fortolling
 • Tillegg per varelinje > 1- kr. 183,-

Priser tolltjenester, eksport – Bring Frigo AS

Ved transporter i regi av Bring:

 • Pris per fortolling, ordinær utførsel – kr. 203,-
 • Tillegg per varelinje > 1 - kr. 36,-

Ved transporter i regi av andre aktører enn Bring:

 • Pris per fortolling, ordinær utførsel – kr. 473,-
 • Tillegg per varelinje > 1 - kr. 52,-

Eksportfortolling, manuelle prosedyrer (f.eks. varer til bearbeiding – retur):

 • Pris per fortolling , kr. 426,-
 • Tillegg per varelinje > 1 - kr. 42,-

Eksportfortolling, retursendinger:

 • Pris per fortolling , kr. 727,-
 • Tillegg per varelinje > 1 - kr. 52,-
 • Utleggsgebyr, kontantfortolling: 3,5 % av utlegget, minimum 265,-
 • Spedisjon og fortolling, tidkrevende behandling:  - kr. 727,- per time
 • Tollrefusjon (per søknad) - kr. 675,-

Øvrige tolltjenester, eksport:

 • Transittering- utstedelse av T-dok.  Kr. 368,-  + 0,3% av vareverdi
 • Transittering- Gods destinert til Norge via Sverige og/eller Finland: Kr. 368,-  ved fullast, ellers kr. 100,- per sending
 • Utstedelse og attestasjon av sertifikater - kr. 520,00 per sertifikat
 • Kun utstedelse av CMR-fraktbrev.  - Kr. 125,- per stk.
 • Fullt dokumentsett til Russland, Ukraina osv. (Fortolling, CMR, Certificate of origin, helseattester) kr. 1.559,- per dokumentsett.