Det finnes flere kanaler enn noen gang, men finnes det tilsvarende mye dokumentert effekt? Bring har i samarbeid med Penetrace gjennomført over 1600 effekttester, som gir et klart svar på at DM gir respons og skaper trafikk.

Andre undersøkelser (Ipsos 2016) viser at 63% oppgir å ha besøkt den aktuelle butikk eller hjemmeside etter å ha mottatt reklame i postkassen. Når en ser på faktisk salg så oppgir mer enn 50% å ha kjøpt ting i butikk (fysisk eller digitalt) etter å ha mottatt DM i postkassen.

EFFEKTbasen er et grundig analyseverktøy for testing og måling av alle typer kampanjer i postkassen. Les mer om den her