Posten Bring konsernet bytter konsernbank

Posten Bring konsernet bytter bank

Posten Bring konsernet bytter konsernbank fra Nordea til SEB i løpet av våren 2024. Når byttet er gjennomført vil fakturaer inneholde ny betalingsinformasjon.

En ansatt ved Brings kundeservice står foran en datamaskin med headset på.

Hva betyr dette for deg som kunde?

For å sikre betaling av fakturaene og for å unngå forsinkelser må ny betalingsinformasjon oppdateres i dine økonomissystem. Vi oppfordrer derfor til å være ekstra oppmerksom på endringer i betalingsinformasjon på faktura.

Ny bankløsning vil ikke gi deg noen økte kostnader for bankinnbetalinger

Utlandsbetalinger

Dersom du betaler i en annen valuta enn selskapets hjemland kan du oppleve at struktur på kontonummer og KID vil blir annerledes enn i dag (eks antall siffer og bokstav vs. tall).

Behov for dokumentasjon eller noe du lurer på? 

Har du behov for bankbekreftelser (signerte dokumenter fra banken), kan du be om dette fra din kontaktperson i Posten Bring eller ta kontakt med kundeservice på e-post: bringfaktura@bring.com eller telefon: 04045. 

Vi gjør oppmerksom på at bankbekreftelser og ny betalingsinformasjon først kan deles etter at bankbyttet er gjennomført og faktura inneholder ny betalingsinformasjon).

Har du andre spørsmål knyttet til bytte av bank for Posten Bring, ta kontakt med kundeservice på e-post: bringfaktura@bring.com eller telefon: 04045.