Råd til dine kunder som har blitt lurt

Råd til dine kunder som har blitt lurt

De kriminelle er eksperter i å utforme «proffe» henvendelser som ser reelle ut for å lure oss. Det er mange som går fem på, og det er helt forståelig. Det som er viktig, er å reagere snarlig for å begrense skade.

Her er noen gode tips du kan dele med forbrukere, og som kan være relevante for mange bedriftskunder:

  • Har du oppgitt bank- eller kredittkortopplysninger, bør du straks ta kontakt med din bank eller kortutsteder.
  • Har du oppgitt påloggingsopplysninger, bør passord endres på alle de nettstedene og tjenestene der det brukes.
  • Ta i bruk to-trinns verifisering der det er mulig (engangskode i tillegg til passordet for pålogging).
  • Har du oppgitt f.eks. fødselsnummer kan dette bli misbrukt i ID-tyveri. Du kan blant annet sperre deg for kredittsjekk og gjøre andre tiltak, se anbefalinger for ID-tyveri (nettvett.no).
  • Er noen av opplysningene som du har gitt fra deg knyttet til din jobb, bør du informere arbeidsgiver og ev. IT-ansvarlig.

Henvis gjerne dine privatkunder til Postens sider for nettsvindel.
Om man er blitt offer for bedrageri anbefaler vi å politianmelde forholdet.
Vi anbefaler også Nettvett.no for utfyllende informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjonen der er rettet både mot privatpersoner og bedrifter.