Reklamasjon og klager

Beklager hvis noe gikk feil. Her ser du hva som gjelder hvis du ønsker å klage eller reklamere på våre tjenester.

Bruk dette skjemaet eller ring oss på telefon 04045.

Behandlingstiden varierer i forhold til hvilken  tjeneste og hva klagen gjelder, men er som regel innen 14 dager. 

Ved etterspørsel eller skade på brev, pakker eller gods er det normalt avsender som setter frem reklamasjonen.