Cargo, containere og covid – et hardt presset fraktmarked

Containertørke. Færre skip. Utfordringer med mottak og videresending i havnene. Priser som svinger og stiger unormalt raskt. Det globale fraktmarkedet for sjøtransport er kraftig påvirket av covid.

Hvorfor er det færre containere nå?

Utbruddet av covid-19-pandemien la grunnlaget for situasjonen som vi er i nå. Da land etter land og kontinent etter kontinent stengte ned, ble det store utfordringer for sjøtransporten.

På grunn av smitteutbruddet ble både containere og skip «strandet» på uhensiktsmessige steder. Det medførte at containere hopet seg opp på steder der de i utgangspunktet ikke skulle vært. Mange av disse containerne er i sirkulasjon igjen nå, men tilstrekkelig mange nok er ikke returnert til Asia. Dette har medført til en prekær containermangel nå.

En annen faktor som har ført til utfordringer, er at en rekke havner fortsatt sliter med ettervirkningen av den første nedstengningen og ikke minst lokale nedstengninger etterpå. Havnene har problemer med å ta imot godset og sende det videre innenlands. Så selv om containerkapasiteten skulle ta seg opp, er det en «propp» i havnene som må bedre seg vesentlig.

Kamp om plass gir høyere pris

Denne containerkrisen påvirker både bedrifter og forbrukere. Høy etterspørsel sammen med knapphet på ressurser fører til høyere priser.

Siden det nå er høy etterspørsel etter både containere og frakt, har det ført til unormalt høye priser. Det vil også påvirke prisen varen til slutt vil bli solgt for. Det er også en viss risiko for at det blir færre varer tilgjengelig i handelen til våren.

Likevel er det tegn til bedre tider. Markedet har stabilisert seg i 2021, og etter en volumtopp før kinesisk nyttår er det berettiget håp om at det er bedring i sikte rett etter kinesisk nyttår.

Da kan markedet og prisene jevne seg bedre ut selv om det fortsatt vil være unormale tider på grunn av pandemien.

Skip sjøtransport
Bring Air & Sea sjøtransport av containere

Få flyt på sjøtransporten etter kinesisk nyttår

I Bring følges utviklingen nøye. Trine Berg-Andersen, avdelingsleder Bring Air & Sea i Oslo, oppfordrer industrien og næringslivet til å legge en god plan for å sikre seg slik at de er klare når kinesisk nyttår er over.

Vi har god tro på at etter kinesisk nyttår nærmer vi oss en mer «normal ubalanse». Da vil flere containere være returnert tilbake til Østen, og enda flere asiatiske havnearbeidere vil sørge for raskere flyt. Da vil markedet og prisene stabilisere seg bedre. En slik utvikling er også i det kinesiske markedets interesse.

Trine Berg-Andersen, avdelingsleder Bring Air & Sea

Trine_080221
Trine Berg-Andersen, avdelingsleder Bring Air & Sea

3 tips til hvordan du fikser sjøtransporten fremover

Selv om situasjonen er vanskelig, er det heldigvis muligheter for å finne gode løsninger. Her er tre praktiske råd for å navigere i markedet:

  1. Vær fleksibel: Jo mer fleksibel du er, jo enklere blir det å få til løsninger både på kort sikt og lang sikt.
  2. Prioriter bedre og mer langsiktig. Hvilke varer er viktigst? Er det mulig å sende mindre nå og kanskje supplere på et senere tidspunkt?
  3. Velg skreddersøm: Vi hjelper deg med å skreddersy løsninger du blir fornøyd med – nå og for fremtiden.

Følger opp kundene tett

Når det stormer som verst, gir det ekstra trygghet å samarbeide med noen som har lang fartstid på sjøfraktmarkedet. Da blir det lettere å lose i havn både frakt og forutsigbarhet for fremtiden. Jorun Overegseth Haukdal, Area Manager i Bring Air & Sea, forteller at hun og kollegaene har tett oppfølging av kundene nærmest døgnet rundt for å løse den krevende situasjonen:

Vi har fått tilbakemeldinger om at vi klarer å se muligheter i et vanskelig marked. Vår fordel er at vi kjenner markedet og er kreative. Vi er en uavhengig fraktpartner som har et godt nettverk og lang erfaring. Det gjør at vi alltid klarer å komme med gode løsninger tilpasset den enkelte kundes behov.

Jorun Overegseth Haukdal, Area Manager i International Logistics for Bring Air & Sea

Jorun_2

 

Bring Air & Sea oppsummert:

  • Flere kontorer i de største byene i Norden
  • Håndterer import og eksport av stykkgods og gods i container ved sjøtransport
  • Har et stort globalt nettverk – eget kontor i Hongkong
  • Finner gode og fleksible løsninger som passer bedriften din
  • Kompletterer Brings unike transportnettverk i Norden
Del artikkel