Brukte postkassen til å spre Stratos-glede

Da Stratos skulle styrke koblingen mellom den nye Stratos-kua og glede, gjorde de en viktig endring i markedsføringsmiksen. De tok i bruk DM for å la folk spre glede til vennene sine. Det ble en boblende suksess!

Stratos hadde suksess med sin DM-kampanje "Gledessprederen".

Høsten 2017 relanserte Stratos sin blå ku i Norge med en stor høstkampanje. I løpet av 2018 var den nye Stratos-kua etablert i Norge, og neste oppgave ble å styrke koblingen mellom Stratos og glede.

Stratos-kua skal alltid være en gledesspreder og levere på sin pay-off «Bobler av glede». Det ble derfor besluttet å lage en stor kampanje der folk selv kunne spre glede gjennom Stratos til sine venner.

Sendte Stratos-biter til venner

Det tar tid å bygge en god merkevare. Profilfilmer som ble lansert i 2017 ble starten på en lang reise for Stratos’ misjon om å spre glede. Medieplanen for 2018 var ganske lik som tidligere, men den store forskjellen var å innlemme DM for å la folk spre glede til sine venner. Verdien av at ambassadører gjør dette går det ikke an å måle, men gleden ved å få et personlig brev hjem i stua er noe vi alle kjenner på.

Over 200.000 Stratos-biter ble sendt i posten i løpet av kampanjens 6 uker.
Over 200.000 Stratos-biter ble sendt i posten i løpet av kampanjens 6 uker.

Ved å gå inn på stratos.no kunne man sende en sjokoladebit til hvem man ville. Alle som fikk en Stratos i posten kunne deretter spre enda mer glede videre til sine venner. Med dette ble det skapt et gledesspreder-pyramide-konsept. Deltagerne kunne når som helst gå inn på stratos.no og følge med på hvor mye glede utsendelsene deres hadde skapt. 

Nådde en kvart million

Hovedperioden for DM-kampanjen var uke 32-38 i 2018, med mulighet for forlengelse frem mot jul. Så lang tid tok det i midlertidig ikke før alle de 200.000 stratosbitene som var satt av til kampanjen hadde forsvunnet. I løpet av de første 5-6 ukene ble samtlige biter sendt av gårde for å glede en venn. Det ble raskt produsert opp 25.000 nye og etter bare én uke var også disse borte.

Nærmere en kvart million mennesker fikk kjenne på skikkelig Stratos-glede i løpet av en kort periode.

Credits:

Byrå: Per Høj og OMD

Kunde: Orkla Confectionary & Snacks

Del artikkel