Informasjon om behandling av dine personopplysninger når vi frakter varer til deg

I denne personvernerklæringen beskriver vi (se under) hvordan vi behandler dine personopplysninger når vi frakter varer til deg.

I tillegg til denne spesifikke personvernerklæringen gjelder vår generelle personvernerklæring som du finner her. Der kan du blant annet lese mer om hvilke rettigheter du har etter personvernregelverket.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med fraktoppdrag er det selskapet som frakter varer til deg: Bring E-commerce & Logistics AB 556420-3072, Bring Courier & Express AB 559217-4584, Bring Courier & Express AS 979427107, Posten Norge AS 984661185, Bring Home Delivery Norge AS 923542973, Bring E-commerce and logistics A/S 29390142, Bring Courier & Express A/S 40868356, Bring express suomi oy 1837146-7.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte kontakte kundeservice.

1. Sendingsinformasjon – for at vi skal kunne frakte varen til deg

1.1 Hvilken informasjon vi bruker og hvorfor

Når vi skal frakte en vare til deg mottar vi normalt informasjon om deg fra andre som du har inngått avtale med og som ønsker at vi skal frakte varen til deg. Slik informasjon kan blant annet være:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, referansenummer, utleveringstidspunkt, og informasjon om varen slik som vekt og mål, varetype.

Opplysningene brukes for at vi skal kunne levere varer til deg i henhold til din bestilling.

1.2 Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1, bokstav f (berettiget interesse) der vi mottar opplysningene fra andre som du har inngått avtale med, og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. (nødvendig for å oppfylle avtale) der du har inngått avtale direkte med oss.

2. Informasjon du gir oss for å tilpasse leveransen til dine ønsker

2.1 Hvilken informasjon vi bruker og hvorfor

Du kan registrere opplysninger om for eksempel hvor du ønsker at vi skal levere varer til deg hvis du ikke er tilgjengelig for å motta varen, eller kode til felles inngang om du vil at vi skal levere varer på din dør. Opplysningene brukes slik at vi skal kunne tilpasse vår leveranse etter dine ønsker.

2.2 Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for ovennevnte opplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. (nødvendig for å oppfylle avtale).

3. Annen informasjon som registreres i forbindelse med leveransen

3.1 Hvilken informasjon vi bruker og hvorfor

I vår tjeneste kan du registrere at du ønsker varer levert på døren. I så fall kan vi ta bilde som dokumenterer at varen er levert, og vi gir deg beskjed når varen er levert. Vi kan også ta bilde av varen ved eventuell skade på varen, og dessuten av mottakers signatur for mottak av leveranse.

Ved ID-kontroll registrerer vi mottakers fødsels-/personnummer.

Vi registrerer sjåførens koordinater i forbindelse med fraktoppdraget. Disse koordinatene kan knyttes til varen som ble fraktet til deg, og brukes til å dokumentere gjennomføringen av fraktoppdraget.

3.2 Behandlingsgrunnlag

GDPR artikkel 6 nr. 1, bokstav f (berettiget interesse). Vår berettigete interesse er å kunne dokumentere at varen er levert som avtalt og å oppfylle eventuelle forpliktelser overfor vår transportkunde til å dokumentere at forsendelsen er mottatt og hvem som har mottatt den.

4. Kundeundersøkelser

4.1 Hvilken informasjon vi bruker og hvorfor

Vi gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser for å få bedre kunnskap om hvordan våre kunder opplever oss og hvordan vi kan forbedre tjenestene våre. I denne forbindelse behandler vi navn, e-post, telefonnummer og de svarene du gir i undersøkelsen. Det er frivillig å delta i kundetilfredshetsundersøkelser. Vi benytter tredjeparter til å gjennomføre kundeundersøkelsene på våre vegne. Hvis du deltar i en kundeundersøkelse vil opplysningene fra undersøkelsen oppbevart separat fra øvrige opplysninger vi har registrert om deg.

4.2 Behandlingsgrunnlag

GDPR artikkel 6 nr. 1, bokstav f (berettiget interesse). Vår interesse i behandlingen er at vi er helt avhengige av tilbakemeldinger fra kundene våre for at vi skal kunne utvikle og forbedre oss.

5. Statistikk – analyse og innsikt

5.1 Hvilken informasjon vi bruker og hvorfor

Dine personopplysninger, herunder opplysninger vi mottar om deg i forbindelse med transportoppdrag, blir brukt til å utarbeide statistikk som benyttes til å forstå blant annet hvordan tjenestene våre benyttes, til å forbedre og videreutvikle tjenestene våre, og til å levere innsikt til våre kunder. Personopplysningene pseudonymiseres før de fremstilles statistisk. I forbindelse med utarbeidelse av statistikk vil vi også kunne innhente pseudonyme personopplysninger fra tredjeparter. Det pseudonyme datasettet slettes så snart det er gjort til del av statistikken. Du vil aldri kunne identifiseres eller på annen måte gjenkjennes som del av statistikken.

5.2 Behandlingsgrunnlag

GDPR artikkel 6 nr. 1, bokstav f (berettiget interesse). Vår interesse i behandlingen er at innsikt i hvordan kundene våre bruker våre tjenester er nødvendig blant annet for at vi skal kunne utvikle og tilpasse tjenestene våre for å imøtekomme forventninger fra kundene og markedet for øvrig.

Har du noen spørsmål?

Kontakt vår kundeservice.