Informasjon om behandling av personopplysninger ved kundeundersøkelser

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Posten (heretter «vi») behandler dine personopplysninger ved gjennomføring av kundeundersøkelser. 

I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder Posten Bring - konsernets generelle personvernerklæring som du finner her. Der kan du lese mer om blant annet dine rettigheter, og hvordan du kan komme i kontakt med oss for å utøve rettighetene dine, hvis du har spørsmål, eller ønsker å klage på vår behandling av personopplysningene dine. 

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med klage er Posten Bring AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

1. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor

Vi gjennomfører kundeundersøkelser for å få bedre kunnskap om hvordan våre kunder opplever oss, og hvordan vi kan forbedre våre prosesser og tjenester. Det er helt frivillig å delta. 

Hvis du kontakter vår Kundeservice via e-post, chat, telefon eller andre kanaler/benytter deg av våre tjenester, vil vi av og til kontakte deg rett i etterkant og spørre om du kan hjelpe oss til å bli bedre ved å evaluere din opplevelse av møtet med oss. Det samme gjør vi om du har vært bruker eller mottager av en av våre tjenester. Undersøkelsene våre er korte, og direkte relaterte til en spesifikk henvendelse eller en tjeneste vi har utført. Denne behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse som følger av GDPR artikkel 6 bokstav f.  

Personopplysninger som behandles i forbindelse med kundeundersøkelsene er ditt navn, e-post, telefonnummer og tidspunkt for når undersøkelsen ble sendt. Ditt navn og mobilnummer og/eller epostadresse innhentes når du kontakter oss på telefon eller e-post - eller når du bruker våre tjenester. 

Dersom du velger å delta i undersøkelsen samtykker du til at svaret ditt blir registrert og behandlet.  

Hvis det har gått kortere tid enn tre måneder siden du sist var i kontakt med oss eller brukte en av våre tjenester, vil du ikke få tilsendt invitasjon til ny tilsvarende kundeundersøkelse. 

Hvis du deltar i en kundeundersøkelse blir opplysningene fra undersøkelsen oppbevart separat fra øvrige opplysninger vi har registrert om deg.

2. Lagringstid

Opplysningene lagres ikke lenger enn formålet tilsier og uansett ikke lenger enn tre måneder. Det er fullt mulig å reservere seg mot fremtidige invitasjoner. Dersom du vil reservere deg for mot fremtidige undersøkelser, vil vi nødvendigvis måtte lagre informasjon om nettopp dette. 

3. Hvordan vi deler opplysningene dine

Vi deler bare personopplysningene dine med andre i den utstrekning (i) det følger av denne personvernerklæringen, (ii) hvis vi er forpliktet til slik deling i henhold til lov, forskrift, eller pålegg fra offentlig myndighet, (iii) hvis slik deling er nødvendige for at vi skal ivareta våre interesser, for eksempel for at vi skal kunne forsvare oss mot krav. 
Vi benytter databehandlere (tredjeparter) til å gjennomføre kundeundersøkelsene på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

Noen av våre databehandlere befinner seg utenfor EU/EØS. For å sikre at disse databehandlerne behandler personopplysninger på en forsvarlig måte benytter vi EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger til tredjeland.

4. Spørsmål og klage

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud: personvernombud@posten.no 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre ikke etterlever kravene i personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no