Jeg angrer ikke på at jeg byttet til elbil

I Posten og Bring har vi lenge arbeidet med å redusere våre utslipp

Solskinn mellom trær i skogen

I Posten og Bring har vi lenge arbeidet med å redusere våre utslipp. Vår miljøvisjon er «å jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling». I dette ligger det at vi prøver å begrense våre miljøavtrykk mest mulig. For å nå målet vårt er vi avhengig av god dialog og godt samarbeid med både kunder og våre transportører.

Et av de viktigste punktene for å nå vår grønne målsetning er å få en mer miljøvennlig bilpark. Posten og Bring satser tungt på bruk av elbil, sykler og andre miljøvennlige alternativer. Blant annet har vi et uttalt mål om å ha fornybar «lastmile»-transport i utvalgte nordiske byer og steder innen 2023. Vi satser også tungt på sykkel i blant annet København. En av de som hjelper oss med å nå vår målsatsing er Mohammad Qaiser, budbilsjåfør hos Bring Courier & Express i Oslo. Qaiser begynte å kjøre for Bring i mars i år, og da hadde han allerede bestilt ny elbil. Grunnet forsinkelser med leveransen måtte han vente til juni før han kunne ta sin første tur i elektrisk bil.

- Jeg hadde bestemt meg for å bytte til elbil før jeg begynte å kjøre for Bring. For meg var valget om å bytte kjøretøy enkelt, og det var hensynet til miljøet som ble avgjørende. Selvfølgelig er det også en bonus at jeg sparer penger både på drivstoff og bompasseringer.

Elbilsjåfør
Mohammad Qaiser

Qaiser forteller at han utelukkende får positive tilbakemeldinger på sitt valg, både fra andre transportører og ikke minst kundene han møter i hverdagen.

- De andre transportørene er veldig interessert i å høre hvordan det fungerer å kjøre elbil. Flere av dem vurderer selv å bytte kjøretøy. Det er mye nysgjerrighet og interesse rundt elbil. Jeg får stadig vekk også kommentarer fra kundene. De er veldig positive og mange kommenterer hvor viktig det valget jeg har tatt er for miljøet.

Qaiser har valgt å kjøre en Hyundai Kona, kanskje ikke den mest tradisjonelle budbilen, men den fungerer fint til de turene han kjører.

- Den store fordelen med bilen jeg har valgt er rekkevidden på 500 kilometer. Mange vegrer seg for å bytte til elbil fordi de frykter de vil bruke store deler av dagen på å lade. For meg er ikke dette en utfordring, da jeg stort sett ikke trenger å lade i løpet av dagen. Utviklingen på elbilmarkedet går fort, og man får stadig flere av sine favoritter i elektrisk variant, så det er gode grunner til å bytte.

Som budbilsjåfør varierer arbeidshverdagen. Man kjører for flere forskjellige kunder og hver dag byr på overraskelser, noe Qaiser setter stor pris på. Han kjører i snitt 20 mil per dag. Det betyr at ved å bytte til elbil sparer Qaiser miljøet for ca. 161 kg* karbondioksid ukentlig. Den innsatsen og miljøgevinsten som oppnås med å bytte til elbil er uunnværlig hvis Bring som selskap skal nå sine mål om å kun benytte fornybare energikilder i biler og bygg innen 2025. Det settes også stadig strengere krav og ønsker fra våre kunder og mottakere, og Qaiser er med på å hjelpe oss til å innfri disse ønskene.

- Jeg angrer ikke på at jeg byttet til elbil. Det er mer komfortabelt å kjøre, og den bråker ikke i det hele tatt. I tillegg er det fint å vite at man bidrar på en positiv måte. Ikke bare er det bra for miljøet generelt, det er også bra for nærmiljøet. Man slipper all eksosen som forekommer ved bruk av dieselbil. Jeg føler at jeg er med på å gjøre en forskjell ved å kjøre elbil.

Qaisers beste miljøtips:

  • Hvis du er avhengig av bil, bytt til elbil – Du kommer ikke til å angre
  • Ikke kast søppel i naturen – Vi må ta vare på kloden vi bor på

*161 kg Co2e: Co2 ekvivalent er en enhet som brukes for å kunne sammenligne utslipp av flere forskjellige klimagasser. Man regner da alle gassene om til tilsvarende mengde Co2. Utrekningen baserer seg på Well-to-wheel (WTW), som betyr at utslipp fra hele kjeden tas med i utrekningen.

 

Del artikkel