Slik styrker Hilti kvaliteten i verktøyleveransene sine med bud fra Bring

Budtransport er en sentral og viktig del av Hiltis verktøyleveranser, for at de skal kunne oppfylle kundenes høye krav til hurtighet og presisjon. Begrensede tidsrammer og utfordrende leveringsbetingelser ute på byggeplassene som skal motta verktøyene, stiller høye krav til både tilpasning og et nært samarbeid mellom Hilti og Bring.

Hilti tilbyr verktøy, produkter, programvare og tjenester til bedrifter i byggebransjen. En sentral del av virksomheten er Hiltis verktøyservice, som daglig blant annet leverer ut verktøy til ulike byggeplasser over hele Sverige.

Trykket i byggebransjen er stort, og byggeprosjektene deres har ofte et sterkt tidspress. Dette merker man særlig i de store byene. Med høy byggetakt øker behovet for raskere og mer konsoliderte leveranseflyter. For Hilti innebærer det at tidsrammene før leveranser ofte er svært begrenset, noe som stiller høye krav til optimering og leveranseplanlegging. En annen utfordring ved Hiltis levering av verktøy ut til byggeplassene er at de ofte ligger tett i tett, og at det ikke alltid er et opplagt sted i bygningen eller på anlegget der mottageren kan ta imot leveransen.

- For oss er det viktig å vite og kunne styre når leveransen kommer. Kundene våre ber uttrykkelig om det, og vår ambisjon er alltid å komme kundenes behov i møte med så raske og effektive leveranser som mulig! Dette er en tøff nøtt å knekke fordi det er vanskelig å håndtere med vanlige distribusjonsflyter og transportløsninger, sier Viktoria Johnsson, Service & Transport Manager og ansvarlig for logistikktjenestene i Hilti.

Budløsningen dekker flere unike behov hos Hiltis kunder

Hilti får flere forespørsler fra kunder om å levere verktøy hver dag, ofte til prosjektspesifikke oppdrag. I den grad det er mulig å «kopiere» leveringsløsninger fra andre prosjekter. Men til syvende og sist handler det om unike kundetilpasninger når det gjelder leveranserammer, hvordan verktøyene skal leveres inn til byggeplassen, valg av transportalternativer og andre spesifikke leveransekrav.

Samarbeidet med Bring i Sverige startet for cirka åtte år siden og er i kontinuerlig utvikling i tett dialog med Hilti. Brings bud er i dag en viktig komponent for å styrke kvaliteten i Hiltis kundeleveranser og møte kravene til raske leveranser med snevre tidsrammer.

Sammen med Bring har vi utviklet en spesialløsning for tidsbestemte leveranser med bud. Blant annet fra et av lagrene våre, der vi sender ut verktøy både akutt og med fast dato og tid. Bring sørger for at vi kan opprettholde den høye fleksibiliteten, hurtigheten og presisjonen som kreves når vi har så smale tidsrammer å forholde oss til.

Viktoria Johnsson, Service & Transport Manager i Hilti

Større fleksibilitet og treffsikkerhet med Brings bud

Det viktigste for Hilti er at man raskt og effektivt kan tilpasse verktøyleveransene og tilby en god løsning for å kunne håndtere leveringsutfordringene ute på kundenes ulike byggeplasser.

- Kompleksiteten ute på byggeplassene kan være stor. Det gjør at det ikke er så lett å vurdere forutsetningene for leveransene på forhånd. Det innebærer blant annet at det kan være vanskelig å komme i kontakt med rett person på stedet for å kunne levere, eller å finne et spesifikt leveringssted i bygningen. Derfor er det vanskelig å angi en standard arbeidsflyt for denne typen behovstilpassede leveranser. Her fører budløsningen med Bring til større muligheter og fleksibilitet, fordi budet kan ta et selvstendig ansvar for å finne riktig sted og riktig mottaker. Vi opplever svært høy treffsikkerhet i våre leveranser, og det er derfor vi velger Bring!

I et byggeprosjekt kan forsinkede eller uteblitte leveranser føre til store problemer, til og med stans i byggeproduksjonen. Dette fører til unødvendige merkostnader. Ved å tilby mer effektive og treffsikre leveringsalternativer bidrar Hilti til å minimere denne risikoen.

Samarbeidet med Bring gjør at vi føler oss tryggere på at kundene får det de trenger, når og på de stedene de forventer.

Viktoria Johnsson

Et tett samarbeid er viktig for å skape gode løsninger for kundene

At leveransene er en så viktig del av tilbudet til Hiltis, stiller store krav til samarbeidet med transportleverandøren, understreker Victoria. Hun er svært glad for at de klarer å finne gode løsninger som imøtekommer kundenes spesifikke behov.

- Samarbeidet med Bring fungerer kjempebra. Jeg opplever det som et partnerskap; at det er en sterk vilje hos Bring til å finne løsninger som passer oss og kundene våre. Vi har en åpen dialog fra begge sider. Jeg er gjerne nysgjerrig. Jeg kan stille konkrete og viktige spørsmål, som jeg så får en god forklaring på. Jeg får tydelig beskjed om hvordan Bring kan oppfylle ønskene våre, og får vite hva som går, og hva som eventuelt ikke går. Hvis det mangler noen opplysninger, har vi en videre dialog om det. Vi tester, utvikler og ser hvordan det utvikler seg. Det føles som vi jobber sammen mot samme mål. Det er en relasjon vi setter pris på!

Hvilke leveringsbehov har du?

Vi har lang erfaring med å skreddersy en logistikk som passer din bedrifts behov. Ta kontakt, så forteller vi mer!

Del artikkel