Fra impulskjøp til mer bærekraftig netthandel

Fra impulskjøp til mer bærekraftig netthandel

Kan koronapandemien ha bidratt til mer miljøbevisste nettbutikker? Vi har spurt to av Nordens fremste eksperter på forbrukertrender og bærekraft.

En kvinne som ser på mobilen samtidig som hun drikker kaffe
Publisert 28.10.2020 Sist oppdatert 06.10.2022

Tall fra før koronapandemien har vist at mange forbrukere har hatt tydelige holdninger til å handle mer bærekraftig og miljøvennlig, men som ikke nødvendigvis overføres i konkret handling. Jakob Lagercrantz, CEO for 2030 Sekretariatet og en av Sveriges ledende eksperter innen logistikk og bærekraft, tror dette nå kan komme til å snu – og at flere aktivt kommer til å gå fra holdning til handling. 

– Det har tidligere vært mye diskusjon om videomøter og papirløse kontor, men det har aldri skutt ordentlig fart. Koronapandemien tvang oss, omtrent over natten, til å endre hvordan vi arbeider. Noen dager fylles med det ene videomøtet etter det andre.  

Han mener de fleste har innsett at man kan gjennomføre mange tidligere «analoge» aktiviteter digitalt – inkludert det å handle produkter.  

Den mer eller mindre selvvalgte isoleringen har fått oss til å «kildesortere» aktivitetene våre, fremfor å rutine- og impulshandle. Det i seg selv er bærekraft.

Jakob Lagercrantz

portrett av Jakob Lagercrantz, CEO for 2030 Sekretariatet
Jakob Lagercrantz, CEO 2030 Sekretariatet

Mer enn bare «grønne ord» 

Netthandelen økte allerede kraftig før koronapandemien, og har bare fått ytterligere vekst etter.  

– Dette innebærer også at vi vil se økende transportkostnader i det kommende tiåret. Det krever at e-handelsbransjen må ta til seg bærekraft på ordentlig, ikke bare i «grønne ord». Det er ikke ok å bestille tre dresser eller kjoler og så sende to tilbake gratis fordi de er i feil størrelse. Det må koste med returer, sier Lagercrantz, og legger til at utslipp fra transport må erstattes med biodrivstoff og el-drevne kjøretøy. 

Mange vil bidra 

Ole Petter Nyhaug, Kreativ leder og partner i Opinion Norge, er en av Norges mest erfarne spesialister innen forbrukertrender, innsikt og innovasjon. Han tror ikke nødvendigvis at holdningene til klima og bærekraft har blitt endret av krisen.  

– Mange håper nok det, men fakta, forskning og psykologisk innsikt sier noe annet. Funn og erfaringer fra tidligere økonomiske kriser og utrygge tider viser at folks holdninger i slike situasjoner dreier fra idealistiske verdier som for eksempel miljø og klima til mer materialistiske verdier som handler om å sikre egen økonomi, jobb, familie og trygghet, mener han. 

Likevel mener han at krisen vi har vært igjennom fører til økning i miljøvennlige handlinger, som for eksempel å reise mindre, forbruke mindre eller kaste mindre mat.

Mange vil oppleve at en del former for bærekraftvennlig endring i atferd og vaner ikke var så vanskelig som man hadde trodd.

Ole Petter Nyhaug

portrett av Ole Petter Nyhaug, Kreativ leder og partner i Opinion Norge
Ole Petter Nyhaug, Kreativ leder og partner i Opinion Norge

– Motivasjonen er selvsagt i stor grad økonomisk og henger nødvendigvis også sammen med at det en del ting får man rett og slett ikke lov til å gjøre i en periode. Som resultat av dette vil mange oppleve at en del former for bærekraftvennlig endring i atferd og vaner ikke var så vanskelig som man hadde trodd. 

Han legger til at det helt klart er en trend, eller bevegelse, i retning av at folk ønsker handling fremfor løfter, planer og prat.  

– Mange er klar for å bidra, men vår store Bærekraftsrapport fra Opinion viser at den største barrieren er at folk er forvirret når det gjelder hvilke tiltak de selv bør prioritere for å ha størst effekt.

*Jakob Lagercrantz gikk dessverre bort i mars 2022. 

Les mer om hva ekspertene mener i siste utgave av Bring Research. 

Bring Research er kvartalsvise forbrukerundersøkelser i samarbeid med analyseselskapet IPSOS, og omfatter et befolkningsrepresentativt utvalg i Norge, Sverige og Danmark.

Les hele rapporten Fra holdning til handling her.

Del artikkel