Oppgraderer du til ny versjon av Fraktguiden, får du følgende fordeler:

 • Lavere vedlikeholdskostnader: En forenklet struktur gjør den nye versjonen enklere å integrere seg med og krever mindre vedlikehold
 • Mer stabil: Bedre mekanismer for å fange opp feil før du som kunde rammes gir lavere sannsynlighet for nedetid hos deg og dine integrerte systemer
 • Tilgang til ny funksjonalitet: Som bruker av den nye versjonen vil du alltid være oppdatert med ny tjenestefunksjonalitet
 • Støtte for reviderte tjenester: I 2020 vil Posten og Bring revidere sin tjenesteportefølje. I den forbindelse vil det gjøres endringer i eksisterende tjenester. De reviderte tjenestene vil kun være tilgjengelige i den nye versjonen
 • Mulighet for kommunikasjon: Alle som bruker den nye versjonen må logge inn, og vi kan derfor gi deg verdifull informasjon om endringer vi planlegger å gjøre i Fraktguiden
 • Færre ugyldige responser: Du får respons for gyldige tjenester samt relevant feilkode for ugyldige tjenester i din spørring
 • Enklere feilhåndtering: Feilkoder på tjenestenivå gjør det enklere å tolke responsen dersom Fraktguiden brukes på feil måte
 • Logisk måte å spørre på: Vi har gått fra tre til én logisk måte å gjøre spørring på
 • Raskere: Å gjøre en spørring for flere tjenester samtidig tar kortere tid
 • Spørre etter fler avtalepriser samtidig: Du kan spørre etter avtalepriser for ulike tjenester samtidig i én og samme spørring

Slik oppgraderer du:

 • Ta kontakt med din bedrifts tekniske ressurs og be vedkommende gå inn på vår developer site. Her ligger all dokumentasjon som trengs for å oppgradere til Fraktguiden 2.0
 • Oppgraderingen tar et par dager for en tekniker å gjennomføre
 • Ved tekniske spørsmål kan tekniker spørre i kommentarfeltet nederst på developer site. Våre utviklere får umiddelbart beskjed når noe postes her, og svarer omgående

Oppgrader for å unngå at din løsning slutter å fungere

Tidligere versjoner av Fraktguiden fases forløpende ut. Nå er 9 av 11 tidligere versjoner allerede faset ut, og det arbeides med å fase ut de resterende versjonene. Neste versjon som står for tur til å avvikles er versjon 8. Dette vil da påvirke dine kunder i tilfeller der Fraktguiden for eksempel brukes i checkout.