Oppmerksomheten i postkassen er fortsatt høy og stabil for både uadressert og adressert reklame. I EFFEKTbasen® kan du finne over 2 000 tester som er gjennomført på adresserte og uadresserte utsendelser. Her finner du alt fra tester på utsendelser med vareprøver, adresserte brev, kundeaviser osv. Du kan lese mer om EFFEKTbasen® under Hvordan måle effekt.


Adressert reklame
I EFFEKTbasen® ser vi at oppmerksomheten på adresserte utsendelser gjennomsnittlig er svært høy. Nesten syv av ti kan huske å ha mottatt utsendelsen*. Av disse opplyser 74% at de har lest i utsendelsen og at innholdet i er relevant for dem.

Ser vi på lesetiden har 28% lest inntil 2 minutter og 28% har lest mellom 2 og 5 minutter. Hele 2 av 8 leser over 15 minutter. Så dersom du ønsker høy oppmerksomhet og mye tid med forbruker er adressert reklame det riktige valget.

Uadressert reklame
Tar vi snittet av alle uadresserte utsendelser i EFFEKTbasen® ser vi at fire av ti kan huske å ha mottatt utsendelsen*. Hele 80% sier at de har lest i utsendelsen og 65% mener at innholdet er relevant for dem.  

Når det gjelder lesetiden for en uadressert utsendelse sier 44% at de leser inntil 2 minutter og 37% at de leser mellom 2 og 5 minutter. Dette viser at en uadressert utsendelse fortsatt gir høy oppmerksomhet i postkassen.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om effekt av reklame i postkassen.

* Kilde: EFFEKTbasen®, all oppmerksomhet er hjulpen