Bring har ved hjelp av Norstats webbus gjennomført en undersøkelse for å kartlegge folks holdninger til reklame.

Hele 43 prosent mener at reklame gir viktig informasjon, viser en fersk undersøkelse. Og postkassen er den kanalen flest liker å motta reklamen.

Nyanserer bildet
Undersøkelsen nyanserer bildet av reklame som noe plagsomt som «alle» ønsker å unngå. Den viser at hele 43 prosent fortsatt mener at reklame generelt gir viktig informasjon om produkter og priser. Tallet på dem som mener det motsatte, er det samme – ca. 43 prosent mener at reklame er irriterende og forstyrrende. Det er særlig i Oslo at respondentene har denne holdningen, noe som kan henge sammen med at man i storbyer er eksponert for flere reklameinntrykk.

Blant dem som ikke har reservert seg mot reklame i postkassen, oppgir hele 61 prosent at de synes reklame gir viktig informasjon om produkter og priser.

Papir er best likt
Bring har også spurt om hva folk synes om reklame i de ulike mediekanalene. Her scorer printkanalene klart best. Det er reklame i TV, radio, sosiale medier og nettaviser som ifølge undersøkelsen oppleves som mest irriterende og forstyrrende (alle med over 50 prosent). Postkassen er den kanalen flest liker å motta reklame i (24 prosent), og blant dem som ikke har reservert seg, svarer hele 42 prosent at de liker ganske eller svært godt å motta reklame i postkassen. Nest etter postkassen er det annonser i avis (22 prosent) og bilag i avis (19 prosent) som er den foretrukne reklamekanalen.

– Postkassen er og blir en betydelig og særdeles effektfull kanal for mange av landets annonsører, selv om reklamekronene stadig i større grad går til Facebook og lignende kanaler. Postkassen er personlig, og de fleste åpner den hver dag og tar med innholdet inn i hjemmet for å gjennomgå det. Denne vanen er på ingen måte død, sier Børre Jensen, fagansvarlig for marked i presale og innsikt i Bring.

Populær i alle aldre
Alle aldersgrupper er mer positive til papirreklame enn til reklame i andre medier, viser undersøkelsen.

– Det betyr at de som jobber med markedskommunikasjon eller kundekommunikasjon, har en unik mulighet til å kommunisere til sin ønskede målgruppe i en kanal der forbrukeren liker å motta reklame. De må våge å tenke nytt når det gjelder hva som er mulig i postkassen, sier Anna Gilpin, leder for presale og innsikt i Bring. 

Om undersøkelsen

  • Totalt 896 webintervjuer ble gjennomført på landsbasis i mars 2017 av Norstats webbuss.
    • Blant de 896 respondentene hadde halvparten reservert seg mot reklame i postkassen, og halvparten ikke.
  • Resultatene ble vektet på vanlige demografiske variabler (kjønn, alder og geografi). Norges befolkning er definert som 4 090 000 personer fra 18 år og oppover.

Kontakt oss om reklame i postkassen