Alle har en postkasse og 8 av 10 henter posten sin hver dag. Hele 90% går gjennom og vurderer innholdet samme dag. Postkassen gir deg dermed en unik mulighet til å komme helt hjem til mottaker og få oppmerksomhet.

Uadressert reklame 

Med uadressert reklame når du ut til ca 1,2 millioner husstander som tilsvarer ca 2,4 millioner lesere (F&M16/01). På landsbasis har vi en dekning på 54%. Det er store geografiske forskjeller og i enkelte områder har vi opp mot 70% dekning. Det er spesielt blant barnefamilier vi har høy dekning og det er også de som er mest positiv til å motta uadressert reklame.

Blant de som ønsker å motta uadressert reklame er det særlig innenfor dagligvarer, møbler og interiør, elektronikk, klær og sko og underholdning interessen er størst.

Adressert reklame

Ved å sende ut adressert reklame kan du nå ut til ca 1,5 millioner* husstander som tilsvarer ca 1,8 millioner personer. Dekningen er jevnt fordelt mellom menn og kvinner. 

For optimal dekning er det også mulig å kombinere en uadressert utsendelse med adressert til de som har reservert seg mot uadressert. Dette vil gi en meget høy dekning og i enkelte tilfeller opp mot 100%.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

*Kilde: Bringdialog