For å få mest mulig effekt bør du vite noe om hvordan budskapet ditt oppfattes av kundene. Det kan være smart å teste budskapet på noen av kundene før du sender ut til hele målgruppen.

Det er mulig å gjennomføre ulike typer pretesting på mange områder, f.eks:

  • Hvordan fungerer ulike tilbud blant kundene?
  • Hvilke produkter er mest attraktivt å ha på forsiden?
  • Hvilke kombinasjoner er mest optimale?
  • Beste form og farge

Det kan være smart å gjøre pretesting regelmessig for å få tilbakemeldinger om hvordan man oppfattes av forbruker. På den måten kan du optimalisere budskapsutformingen til din målgruppe og oppnå best mulig effekt.

Gjennomføring av test
En test kan normalt gjennomføres innen to uker og går gjerne ut til 200-300 testpersoner, avhengig av kundens behov. Det er muligheter for tilbakemeldinger via åpne og lukkede spørsmål.       

Tips til prestesting

  • ha en målsetning/hypotese som du ønsker å teste
  • tenk gjennom hvem som er målgruppen
  • ikke bruk tid på å teste ting du ikke kan endre
  • test tre ulike utgaver som forskjellige
  • test over tid, og husk at gradvis utvikling gir best resultat

Du kan også gå inn i EFFEKTbasen® å se hvordan andre annonsører har testet sine trykksaker før utsendelse.

Kontakt oss gjerne hvis du vil ha mer informasjon om pretesting.