Åndsverkloven[1]

Hvordan vekke glemte løfter.

Åndsverkloven er den viktigste loven vi har for alle som lager musikk, skriver tekst, bidrar til film eller skaper kunst. I 2017 lovet regjeringen å trekke en omstridt paragraf fra utkastet til ny åndsverklov, men med ny regjering i 2018 så det ut til at løftene var glemt. Dette vekket sinne i hele den norske kultursfæren.

Derfor gikk kultur-Norge sammen for å lage Åndsverkloven[1] som en egen bokutgivelse – med fotnoter fra norske kunstnere som satte ord på hvorfor loven er så viktig for dem.

Selve lovteksten var det opp til politikerne å forfatte, og om det skulle vise seg at teksten svekket kunstnernes rettigheter, ville vi helt enkelt velge å utelate lovteksten fra boken, i protest.

Boken, som kunne forhåndsbestilles i et begrenset opplag på 750 innbundne eksemplarer, ble spydspissen i kunstnernes kamp, helt inn i diskusjonene i Familie- og kulturkomitéen.

åndsverkloven - artikkelbilde

Og da den nye loven endelig stod klar, hadde politikerne hørt på oss. Boken ble trykket med den nye lovteksten og har nå funnet sin plass i Stortingsbiblioteket, hvor den gir representantene et solid beslutningsgrunnlag i fremtiden.

Kunde: GramArt, NOPA, Norsk skuespillerforbund, Grafill og Norske filmregissører

Arbeidet er et av flere innsendte til Brings DM-Pris under Gullblyanten 2018.

Credits

Ta gjerne en titt på flere arbeider

DM og postkassen gir mulighet til å spille på flere sanser i kommunikasjonen, med nye og eksisterende kunder.

Gode kreative løsninger skaper ofte begeistring. Se hva andre har gjort.

Av Børre Jensen 26.11.2019