Åndsverkloven[1]

Hvordan vekke glemte løfter.

Bilde av ordet «Åndsverksloven» på en gul bakgrunn.

Åndsverkloven er den viktigste loven vi har for alle som lager musikk, skriver tekst, bidrar til film eller skaper kunst. I 2017 lovet regjeringen å trekke en omstridt paragraf fra utkastet til ny åndsverklov, men med ny regjering i 2018 så det ut til at løftene var glemt. Dette vekket sinne i hele den norske kultursfæren.

Derfor gikk kultur-Norge sammen for å lage Åndsverkloven[1] som en egen bokutgivelse – med fotnoter fra norske kunstnere som satte ord på hvorfor loven er så viktig for dem.

Bilde av ordet «Åndsverksloven» på en gul bakgrunn.

Selve lovteksten var det opp til politikerne å forfatte, og om det skulle vise seg at teksten svekket kunstnernes rettigheter, ville vi helt enkelt velge å utelate lovteksten fra boken, i protest.

Boken, som kunne forhåndsbestilles i et begrenset opplag på 750 innbundne eksemplarer, ble spydspissen i kunstnernes kamp, helt inn i diskusjonene i Familie- og kulturkomitéen.

åndsverkloven - artikkelbilde

Og da den nye loven endelig stod klar, hadde politikerne hørt på oss. Boken ble trykket med den nye lovteksten og har nå funnet sin plass i Stortingsbiblioteket, hvor den gir representantene et solid beslutningsgrunnlag i fremtiden.

Kunde: GramArt, NOPA, Norsk skuespillerforbund, Grafill og Norske filmregissører

Del artikkel