Hvordan måler Bring effekt av reklame i postkassen?

I Effektbasen vil kunden få god innsikt om de har nådd målsetningen med kampanjen.

En kvinne som jobber på en laptop

Vi benytter et standardisert spørreskjema som vi tilpasser i forhold til kunden og kundens målsettinger. Et objektivt analysebyrå som henter inn mottakernes meninger om den aktuelle utsendelsen og svarene legges inn i Effektbasen, hvor resultatene visualiseres i grafer og ordskyer. Antall respondenter varierer fra 300 til 1000, avhengig av kompleksitet og budsjett.

Dette er noen av spørsmålene kunden får svar på ved testing:

  • Hvor mange har sett kampanjen og hvor mange har lest hvor mye
  • Har man truffet målgruppen
  • Hvor lenge de leser og hvor lenge vil de oppbevare utsendelsen 
  • Hva mener de om avsender og har utsendelsen hatt innvirkning på merkevaren
  • Var tilbudene interessant og hvor mange sier de kommer til å respondere

I Effektbasen vil kunden få god innsikt om de har nådd målsetningen med kampanjen. De kan også sammenligne resultater mot tidligere gjennomførte utsendelser samt, hvordan resultatene er sammenlignet med den aktuelle bransje.

Kontakt oss gjerne om hvordan du kan teste effekten av din neste DM-kampanje.

Del artikkel