Mange foretrekker reklame i postkassen

Undersøkelser viser at reklame i postkassen blir godt mottatt av folk flest.

Man som har åpnet postkassen sin og ser på reklamen

Bring gjennomfører jevnlig undersøkelser og effekttester for å dokumentere hvordan reklame i postkassen blir mottatt, lagt merke til og lest, i tillegg til hvilke ulike effekter kanalen og DM gir. Postkasseundersøkelsen fra 2021 er utført for å finne ut hva folk tenker om å motta reklame og informasjon i postkassen.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av IPSOS og er gjort i et tilfeldig utvalg av Norges befolkning som er 18 år og eldre. Innsamlingsperioden var 28. mai til 1. juni 2021. Totalt har 2041 personer blitt intervjuet. Alle intervjuene er gjennomført på internett.

Basen tar ikke hensyn til om folk har reservert seg mot reklame i postkassen. Men resultatene er i noen tilfeller brutt ned på om du har reservert deg mot uadressert reklame eller ikke.

Status for postkassen

E-post har fått en sterk posisjon de siste årene, men postkassen står seg fremdeles godt som reklame- og informasjonskanal. 39 % har ikke reservert seg og er fremdeles åpne for å få reklame i postkassen.

Mens e-post har tatt over rollen som kanal for regninger og offentliginformasjon, er postkassen fremdeles stedet for reklame, kataloger og tilbudsaviser.

Hovedårsakene til å reservere seg mot reklame er at man rett og slett ikke ønsker det.

Reklame i postkassen blir sett

Reklamen i postkassen blir sett, og flertallet leser reklamen samme dag som de sjekker postkassen. Reklamen som ligger i postkassen blir vanligvis tatt inn, og 9 av 10 går igjennom det meste av det som kommer i postkassen eller sorterer ut det som er interessant. Posten blir heller ikke liggende lenge i postkassen – 81% går vanligvis gjennom reklamen samme dag som de tar inn posten og 63% leser det meste av reklamen de mottar.

Postkassen har et uutnyttet potensial. Mens bare 12 % oppgir at bedrifter/annonsører primært bruker postkassen når de skal kommunisere med dem, er det 23% av utvalget som foretrekker at bedriftene kommuniserer med dem via denne kanalen.

Budskapet legges merke til! 4 av 10 oppgir postkassen som en av kanalene hvor de i størst grad legger merke til budskapet fra ulike bedrifter og annonsører. Postkassen har også en høyere gjennomsnittlig oppmerksomhet enn e-post.

Reklame i postkassen har påvirkningskraft

Postkassen kommer høyt opp på listen over reklamekanaler med påvirkningskraft. 34% oppgir postkassen som en av kanalene som i størst grad påvirker dem til å kjøpe produkter eller tjenester fra ulike annonsører. 62% er også helt eller delvis enige i at de av og til kjøper noe på bakgrunn av reklamen de får i postkassen.

27% de spurte oppgir at postkassen er blant mediekanalenes som gir mottaker best inntrykk av avsenderen og gjennomsnittscoren er høyere enn for e-post. 
Blant alle de spurte er det mediekanalene som hvor man har tatt et aktivt og personlig valg som oppleves som minst irriterende. Dette gjelder for eksempel annonsørenes egen apper, digitale kundeaviser og nyhetsbrev.

Blant de som ikke har reservert seg mot reklame er det informativ som best beskriver postkassen som reklamekanal. 61% er også helt eller delvis enige i at reklamen og informasjonen de får i postkassen er nyttig.

Valgfrihet er en styrke

Dagligvare er den bransjen flest ønsker å motta reklame fra – både blant de som mottar reklame i postkassen og blant de som har reservert seg. Selv om de fleste ikke har noen formening om hvilke konkrete bedrifter de ønsker å motta reklame fra, er det ulike dagligvarekjeder som nevnes av flest. Deretter følger ulike lavpriskjeder innenfor kategorien hus og hjem. 

Valgfrihet med tanke på å kunne velge når man vil se på reklamen og hva man vil lese oppleves som de største fordelene ved å få reklame direkte i postkassen. 43% oppgir også at det er enkelt å sortere seg fram til det som er interessant som en av de største fordelene.

Tilbudsappene brukes hyppig

Mattilbud er tilbudsappen som flest har lastet ned, og appen brukes relativt hyppig. 52% oppgir at de bruker den ukentlig. 
I likhet med for postkassen, trekkes valgfrihet med tanke på å kunne lese når man vil og hva man vil fram som de største fordelene ved å få informasjon og reklame på apper. 35% at det er enkelt å sortere seg frem til det som er interessant som en av de største fordelene.

Del artikkel