Nå ut til folk flest

Gjennom våre løsninger er det fullt mulig å kommunisere med store deler av Norges befolkning.

Kvinne som ser på brev mens hun snakker i telefonen

Alle har en postkasse og 8 av 10 henter posten sin hver dag. Hele 90% går gjennom og vurderer innholdet samme dag. Postkassen gir deg dermed en unik mulighet til å komme helt hjem til folk flest og få den oppmerksomheten du fortjener.

Uadressert reklame

Med uadressert reklame når du ut til ca 1 million husstander som tilsvarer ca 2 millioner lesere (F&M22/02). På landsbasis har vi en husstandsdekning på 39% og en leserdekning på 46%.

Det er store geografiske forskjeller og i enkelte områder har vi opp mot 70% dekning. Det er spesielt barnefamilier som er positive til å motta uadressert reklame.

Adressert reklame

Med adressert reklame kan du nå ut til ca 2,2 millioner personer fordelt på ca 1,5 millioner husstander. Dekningen er jevnt fordelt mellom menn og kvinner.

Adressert reklame er spesielt godt egnet å sende til egne kunder.

eTilbudsavis og Mattilbud

Mange annonsører som bruker kundeaviser i sin markedsføring, benytter i tillegg appene eTilbudsavis og Mattilbud. Kundeavisene digitaliseres og blir enkelt tilgjengelig gjennom appene og bidrar til økt dekning og økt salg.

Total nedlastning av eTilbudsavis og/eller Mattilbud er på 3 mill, og pr nå har vi 700.000 aktive brukere i måneden. Dette gir verdifull og målrettet tilleggsdekning.

Den typiske brukeren av appene er ung og urban.

Kombinasjoner

For optimal dekning er det smart å kombinere en uadressert utsendelse med e-Tilbudsavis og/eller Matttilbud. Adressert til de som har reservert seg mot uadressert er også et godt valg. Slike kombinasjoner vil gi god dekning.

Ikke-kommersielle budskap

Informasjon fra eksempelvis offentlige virksomheter kan sendes til hele Norges befolkning.

Del artikkel