Er du i tvil om hvordan du skal utforme en DM?

Det kan være lurt å få folk sin mening om utforming før du skal lage og sende ut en kampanje.

Fire personen i et møte rundt et bord

For å få mest mulig effekt bør du vite noe om hvordan budskapet ditt oppfattes, hvordan du skal få størst mulig oppmerksomhet, hva liker folk best, hva liker de ikke, hvilke produkter og priser trigger best kjøp osv.  Ved å spørre et utvalg tilfeldig mennesker, eller de som ligner din målgruppe, kan du få verdifulle svar.

Vi måler dette primært ved å presentere et lite utvalg forsider med eksempelvis ulik bruk av farger, forskjellige produkter, ulike pristilbud, bruk av mennesker osv. Basert på dette får vi svar på ting som:

 • Hvordan fungerer ulike tilbud blant kundene
 • Hvilke produkter er mest attraktivt å ha på forsiden
 • Hvilken kombinasjon er best for å trigge salg
 • Hvilken kombinasjon har størst påvirkning på merkevaren
 • Hva er den beste kombinasjonen når det gjelder form og farge

Vi anbefaler at kunden pretester regelmessig for å få tilbakemeldinger om hvordan man oppfattes av forbruker. På den måten kan du optimalisere utsendelsen til din målgruppe for å oppnå best mulig effekt.

Gjennomføring av pretest

En test kan normalt gjennomføres i løpet av to til tre uker. Antall respondenter varierer med kompleksiteten i forhold kundens behov og budsjett. Resultatene presenteres i form av grafer og ordskyer.

pretest
Kilde: Effektbasen

Tips til pretesting

 • Ha en målsetning/hypotese som du ønsker å teste
 • Tenk gjennom hvem som er målgruppen
 • Ikke bruk tid på å teste ting du ikke kan endre
 • Test ulike forsider med markante forskjeller
 • Test kun få ting om gangen
 • Test over tid, og husk at gradvis utvikling gir best resultat

Kontakt oss gjerne hvis du vil ha mer informasjon om pretesting.

Del artikkel