Quest-Back med "et smil"

Takk for ditt smil på turen til Kiel :-)

Spørreskjema på papir

Tradisjon tro inviterte Bring utvalgte kunder på faglig seminar på Color Fantasy.

I forbindelse med dette var det viktig med tilbakemelding fra deltakerne, men hvordan kunne vi gjøre dette på en sjarmerende måte og samtidig vise at vi setter stor pris på deres deltakelse og deres tilbakemeldinger?

Løsning

Som et alternativ til Quest-Back på nett ble valget tatt om å bruke postkassen som kanal for å hedre papiret, spille på flere sanser og begeistre kundene.

Smil-DM - ny

Undersøkelsen ble sendt i posten til samtlige deltakere på arrangementet.

Resultatet

Samtlige deltakere scoret arrangementet bra eller svært bra og undersøkelsen gjort i postkassen ble godt mottatt.

Del artikkel