Smart bruk av data

Som rådgivere er vi i Bring opptatt av at du når ut til de «rette» og ikke alle andre. For å løse denne oppgaven har vi et vell av muligheter som kan knyttes til både adresserte og uadresserte kampanjer.

Fire personen i et møte rundt et bord

Som annonsør har du ofte mye kunnskap om kundene dine. Dette er svært verdifullt og kan være avgjørende for din kommunikasjon med eksisterende kunder og når du skal rekruttere nye.

Data kan bidra med god innsikt om dine kunder som hva de handler og hvor ofte de handler. Denne informasjonen kan også brukes til å finne nye kunder i en tvilling analyse. Flere av våre kunder bruker også innsikten til å finne gode lokasjoner i forbindelse med etablering av nye butikker.

Gode data gir mange muligheter for segmentering med våre reklame- og kommunikasjonsløsninger. Mange annonsører benytter ofte segmentering basert på geografi. I tillegg tilbyr vi blant annet segmenteringsmuligheter basert på demografi, psykografi og informasjon om bolig, bilmerke, etc. Du trenger ikke egne data til dette, men god informasjon om egne kunder bidrar selvfølgelig til å spisse målgruppen ytterligere.

Vårt motto

Det er bedre å nå de som teller, enn å telle de man når. 

Del artikkel