Plassering av EA-merke og strekkode på sendingen

  1. EA-merket skal trykkes på konvolutten over mottakerens navn og adresse.
  2. Strekkoden trykkes bak EA-merket med minst 3 millimeter avstand.

EA Merker for nedlasting

sort-hvit.gif          negativ.gif
sort-hvit.jpg          negativ.jpg
sort-hvit.pdf         negativ.pdf

EA-merket.eps

Bestem hvordan sendingene skal behandles - servicegrader

Du kan velge hva vi skal gjøre med feiladresserte sendinger. (Tallene 0-3 viser til siffer i strekkoden som styrer dette.)

0. Feiladresserte sendinger går i retur dersom ny adresse ikke finnes i vårt register
1. Feiladresserte sendinger makuleres dersom ny adresse ikke finnes i vårt register 
2: Feiladresserte sendinger makuleres uansett – uavhengig av om ny adresse finnes
3. Feiladresserte sendinger makuleres uten søk etter riktig adresse 

Du får en fil tilbake med oversikt over sendinger med feil adresse, og eventuelt med ny adresse dersom vi har funnet det. For servicegrad 3 får du bare oversikt over hvilke sendinger som var feil adressert og dermed ble makulert.

Oversikt over servicegradene
Servicegrad Søk etter ny adresse Ettersending varig omadressering Dersom ny adresse finnes i søk Ny adresse på fil Dersom ingen ny adresse finnes i søk Returårsak på fil
0 Ja Ja Sending fremsendes Ja Sending i retur til avsender Ja
1 Ja Ja Sending fremsendes Ja Sending makuleres Ja
2 Ja Nei
Sending makuleres
  Ja Sending makuleres Ja
3 Nei
Sending makuleres
Nei
Sending makuleres
  Nei   Ja

Strekkode

Alle EA-sendinger må ha en unik strekkode. Strekkoden kan inneholde maks 20 posisjoner og skal ha følgende oppbygging:

-  Posisjon 1: Første siffer skal alltid være tallet 2..
-  Posisjon 2-5: Ditt EA-avtalenummer (4 siffer). Det får du  ved registrering.
-  Posisjon 6: Angir servicegraden som du har valgt.
-  Posisjon 7: Alltid tallet 0
-  Posisjon 8-20: For KID-felt med inntil 13 posisjoner som du kan benytte for å identifisere sendingen.

Vi anbefaler å ikke printe siffer eller bokstaver under strekkoden.  

Eksempel: 209991012345678910 

Her kan du se hvordan du kan lese eksemplet:

- Tallet 2 er alltid første siffer.
- De 4 neste tallene - her i eksemplet 0999 - er EA-avtalenummeret ditt.
- Servicenivået har avsender i dette tilfelle satt til 1 - se under "Servicegrader"
- Etter servicegrad skal det alltid stå tallet 0.
- 1234567890 : - De neste plassene kan du benytte for å identifisere sendingen med mottakers kundenummer og liknende.