Per 01.12.2018. Prisene er ekskl. mva.*

For privatpersoner, se posten.no.

 • Pris pr. fortolling for kunder med fortollingsavtale - kr. 273,-
  Pris belastes kun sendinger hvor mottaker skal betale fortollingskostnad dvs. avsender har ikke betalt for importfortolling
 • Tillegg per varelinje > 1- kr. 28,-
  Pris belastes kun sendinger hvor mottaker skal betale fortollingskostnad dvs. avsender har ikke betalt for importfortolling
 • Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad - kr. 126,-
  Prisen dekker kostnadene knyttet til lovpålagte oppgaver som må utføres: ankomstbehandling, registrering av sendingen og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet. 
 • Innhenting av importdokumentasjon - kr. 126,-
 • Tillegg per oppdrag for kontantoppgjør/utleggsprovisjon - 3,5 % av utlagt beløp, minimum kr. 265,- *avgiftsfri
 • Tollrefusjon (per søknad) - kr. 453,-
 • Tollpass - kr. 315,-
 • Timepris, rådgivning, omberegninger, søknader og tidkrevende oppdrag - kr. 690,-