Per 01.12.2018. Prisene er ekskl. mva. For privatpersoner, se www.posten.no.

  • Pris pr. fortolling - kr. 273,-
  • Tillegg per varelinje > 1- kr. 28,-
  • Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad - kr. 126,-
  • Prisen dekker kostnadene for ankomstbehandling, lovpålagt registrering av sendingen og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.
  • Innhenting av importdokumentasjon - kr. 126,-
  • Tillegg per oppdrag for kontantoppgjør/utleggsprovisjon - 3,5 % av utlagt beløp, minimum kr. 265,- (mva-fri tjeneste)
  • Tollrefusjonssøknad - kr. 453,-
  • Tollpass - kr. 315,-
  • Rådgivning, omberegninger, søknader og andre tidkrevende oppdrag - kr. 690,- per time
  • MVA-beregning – kr. 77,- per deklarasjon