Fraktberegningsvekt

Transportbransjen benytter fraktberegningsvekt for å beregne pris. Fraktberegningsvekten er den høyeste vekten av volumvekt og virkelig/reell vekt.


Volumberegning er metoden som benyttes for å regne om volum til vekt, og finne volumvekt. 

Volumvekten finner du slik

  • Først må du finne volumet og da multipliserer man lengde, bredde og høyde.
  • Man må ha volum i korrekt måleenhet. Bring bruker dm3. Er målene i cm, deles resultatet med 1000 for å få dm3 (volumet på sendingen).
  • Volumet deles igjen på den faste omregningsfaktoren. For pakker er denne 5, for stykkgods 3,5 og for partigods 3. Man sitter da igjen med en vekt i kg.

Det er definert for pakker at vi beregner 1 kg for hver femte dm3 pakken måler etter største lengde, bredde og høyde. Derfor må man dele volumet på den faste omregningsfaktoren 5. For stykkgods beregner vi 1 kg for hver 3,5 dm3 godset måler etter største lengde, bredde og høyde (i dm). Derfor må man dele volumet på den faste omregningsfaktoren; 3,5. For partigods beregner vi 1 kg for hver 3 dm3 godset måler etter største lengde, bredde og høyde (i dm). Derfor må man dele volumet på den faste omregningsfaktoren; 3.

Regneeksempel pakker

Vi har en pakke som skal sendes fra Tønsberg til Molde, som er 4 soner. Antall soner finner du i soneoversikten. Pakken skal til en adresse innenfor kjerneområdet. 

  • Pakken måler (LxBxH) 40x20x24 cm og veier 3 kg
  • Volum = 40 cm x 20 cm x 24 cm = 19200 cm3
  • Man må dele resultatet på 1000 for å få volumet  i dm3

Volumvekt = Volum 19, 2 / Omregningsfaktor 5 = 3, 84 

Fraktberegningsvekten er det høyeste av virkelig/reell vekt og volumvekt, og rundes alltid opp til nærmeste hele kg. I dette eksempelet er volumvekten høyest, og fraktberegningsvekten er derfor 4 kg. 

Regneeksempel stykkgods

Du har en sending som skal sendes fra Tønsberg til Molde som er 10 soner. Antall soner finner du i sted- og sonetabellen, som du kan laste ned her.

  • Sendingen måler (LxBxH) 120x80x90 cm og veier 220 kg
  • Volum = 120 cm x 80 cm x 90 cm = 864000 cm3
  • Man må dele resultatet på 1000 for å få volumet i dm3
  • 864000 / 1000 = 864 dm3

Volumvekt = Volum 864 / Omregningsfaktor: 3,5 = 246,9

Fraktberegningsvekten er høyest av virkelig vekt og volumvekt og rundes alltid opp til nærmeste hele kilo. I dette eksempelet er volumvekten høyest, og fraktberegningsvekten er derfor 247 kg.

Pris finner du i vektintervall 225-249, sone 10.