I perioden oktober 2017 - oktober 2018 har det vært gjennomført en rekke endringer i takstene av bompenger hos de ulike bomselskapene. Statens Vegvesen har en informasjonsside om Bompenger i Norge, her finnes også oversikt med lenke til de ulike selskapene og kart.

Fra 1. oktober 2018 justerer Bring sine satser. Bergen, Trondheim og Stavanger løftes inn i sats 2. I tillegg økes satsene for stykk- partigods og temperaturkontrollert transport.

Fra 1. desember 2018

Sats Sted Pakker Stykkgods Partigods Temperaturkontrollert transport
Sats 2 Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Kr. 1,50 1,6% Maksimum kr. 32,- 1,6% Maksimum kr. 96,- 2%
Sats 1 Øvrige terminaler Kr. 1,- 0,6% Maksimum kr. 10,- 0,6% Maksimum kr. 30,-

 

Pakker, Stykk- og partigods

For sendinger mellom to terminaler legges sats for avsender terminalen og mottaker terminalen til grunn. For lokalsendinger legges satsen på kun en gang, enten sats 1 eller sats 2.

Dette betyr at for en sending mellom en terminal i en av de store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) og en annen terminal legges sats 2 pluss sats 1 til grunn. For en sending mellom to terminaler utenom de store byene legges to ganger sats 1 til grunn. NB! Fra 01.12.2018 gjelder også satsene for tjenestene Klimanøytral servicepakke og Pakke på døren.

Home Delivery

Fra 1. februar 2019 innfører Bring bomavgift for Home Delivery tjenesten.

3 % bompengetillegg pr. sending.

Temperaturkontrollert Transport

2 % bompengetillegg pr.sending.