Pakker, Stykk- og partigods

Statens Vegvesen har en informasjonssideom Bompenger i Norge, her finnes også oversikt med lenke til de ulike selskapene og kart. Bring justerer prisene på bompenger for pakker, stykkgods og partigods 01.10.2019

Fra 1. oktober 2019

Sats Sted Pakker Stykkgods Partigods
Sats 2 Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Kr. 2,00 2,0% Maksimum kr. 48,- 2,0% Maksimum kr. 144,-
Sats 1 Øvrige terminaler Kr. 1,50 1,0% Maksimum kr. 16,- 1,0% Maksimum kr. 64,-

 

For sendinger mellom to terminaler legges sats for både avsender terminalen og mottaker terminalen til grunn. For lokalsendinger legges satsen på kun en gang, enten sats 1 eller sats 2. Dette betyr at for en sending mellom en terminal i en av de store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) og en annen terminal legges sats 2 pluss sats 1 til grunn. For en sending mellom to terminaler utenom de store byene legges to ganger sats 1 til grunn.

Home Delivery

Fra 1. februar 2019 innfører Bring bomavgift for Home Delivery tjenesten.

3 % bompengetillegg pr. sending.