Bring skreddersyr denne løsningen for jevnlig levering av varer til faste, forhåndsdefinerte mottakere og på avtalt sted (sluse mv) før kl 07:00 neste virkedag.  Tjenesten er avtalebasert og løsningen vil bli satt opp etter den enkelte kunde sitt behov.

Kontakt oss om levering før syv

Kontakt en rådgiver,Ring 04045

Utlevering

Bruk av sluse eller innlåsing er en forutsetning for en sikker leveranse. Det settes opp en egen leveringsinstruks pr mottaker. Dette for å sikre tilgang til leveringssted selv om mottaker ikke er tilstede.

Mål og vekt

Største lengde: 2, 4 meter
Maksimum reell vekt 400 kg pr kolli. Det forutsettes tilgang til losseutstyr på leveringsstedet.
Maksimumsvekt: 2500 kg pr sending
Kolli under 35 kg kan måle inntil 6,0 meter

Fremsendingstid

Fremsendingstiden avtales i hvert enkelt tilfelle. Fremme dag 1 til de fleste steder i Sør-/MidtNorge.

Regularitet

Det bør være tilnærmet daglige leveringer til mottakerne.

Priser

Vekt- og sonebaserte priser.  

Sporing

Du kan spore sendingen på bring.no eller på Mybring ved hjelp av sendingsnummeret eller kollinummeret

EDI

Tjenesten forutsetter bruk av EDI.

Ansvar

Reguleres av den til enhver tid gjeldede NSAB.