Stoppkrav og endring postoppkravsbeløp

Stoppkrav tilbakekaller sendingen før mottakeren din har fått den utlevert. Postoppkrav på Servicepakke kan endres eller strykes.


Fra sporingssiden i Mybring kan du tilbakekalle sendingen eller endre/stryke postoppkrav. Endring av adresse vil bli tilgjengelig i løpet av året.

Prisen for tjenesten er 154 kroner ekskl. mva. per kolli fra 01.07.2019. Stoppkravet debiteres selv om Bring ikke skulle klare å stoppe sendingen. Returfrakt kommer i tillegg på Stoppkrav (soneberegnes ut fra sendingens til- og fra-postnummer).