Stoppkrav

Stoppkrav tilbakekaller sendingen før mottakeren din har fått den utlevert. Postoppkrav på servicepakke kan endres eller strykes.


Fra sporingssiden i Mybring kan du tilbakekalle sendingen eller endre/stryke postoppkrav. Endring av adresse vil bli tilgjengelig i løpet av året.

Prisen for tjenesten er 150 kroner per kolli fra 01.12.2018 og må betales selv om Bring ikke skulle klare å stoppe sendingen. Frakt kommer i tillegg (soneberegnes ut fra sendingens til- og fra-postnr.).

Prisen for tjenesten er 154 kroner per kolli fra 01.07.2019 og må betales selv om Bring ikke skulle klare å stoppe sendingen. Frakt kommer i tillegg (soneberegnes ut fra sendingens til- og fra-postnr.).